Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Poverenik uputio upozorenje Nacionalnoj službi za zapošljavanje zbog neadekvatne zaštite ličnih podataka u elektronskom "Jedinstvenom informacionom sistemu evidencije nezaposlenih lica i korišćenja novčane naknade za slučaj nezaposlenosti"


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti uputio je Upozorenje Nacionalnoj službi za zapošljavanje (NSZ) zbog nepreduzimanja adekvatnih mera zaštite ličnih podataka sadržanih u elektronskom "Jedinstvenom informacionom sistemu evidencije nezaposlenih lica i korišćenja novčane naknade za slučaj nezaposlenosti" (JIS) što za posledicu ima mogućnost da se podaci iz evidencije neovlašćeno stavljaju na raspolaganje trećim licima.

Poverenik je NSZ naložio da ga u roku od 15 dana obavesti o odgovarajućim, kadrovskim i organizacionim merama koje će preduzeti radi otklanjanja uočenih nepravilnosti.

Poverenik je prethodno sproveo postupak nadzora nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) u NSZ. Neposredan povod za pokretanje postupka bilo je obraćanje građana kojima su iz nekih advokatskih kancelarija nuđene besplatne advokatske usluge zastupanja u eventualnom procesu protiv NSZ zbog pogrešnog obračuna novčane naknade, kojom prilikom je u komunikaciji bilo evidentno da lica koja advokatske usluge nude raspolažu ličnim podacima iz JIS-a.

U postupku nadzora, pored ostalog, utvrđeno je da pristup podacima iz JIS-a (lični podaci, podaci o korišćenju novčane naknade, rešenja, podaci o isplati) ima relativno veliki broj zaposlenih u NSZ, ali da kad je u pitanju praćenje neovlašćenog pristupa podacima o ličnosti korisnika, te snimanja podataka, štampanja izveštaja ili spiskova, ne postoje potrebni log file-ovi na osnovu kojih bi se moglo utvrditi ko stoji iza neovlašćenog pristupa JIS-u.

Utvrđeno je da pristup podacima o ličnosti korisnika ima još jedan krug lica, kao što su zaposleni u "Banci Poštanska štedionica", koja po Ugovoru o pružanju bankarskih usluga vrši isplatu novčane naknade, a da ugovor ne sadrži odredbe o tehničkim, kadrovskim i organizacionim merama zaštite podataka o ličnosti korisnika.

Poverenik je pored upozorenja koje je uputio NSZ, Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu podneo krivičnu prijavu protiv NN izvršioca sa svojstvom službenog lica zaposlenog u NSZ, zbog toga što je upotrebivši podatke iz evidencije u svrhu za koju nisu namenjeni i saopštivši ih drugom izvršio krivično delo neovlašćenog prikupljanja ličnih podataka iz člana 146 stav 3. Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016).

Poverenik ocenjuje da je i ovaj slučaj samo jedan u nizu sličnih koji na alarmantan način ilustruju neadekvatan, neodgovoran odnos državnih organa prema pravu građana na zaštitu podataka o ličnosti.

KRIVIČNI ZAKONIK ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016)

Neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka

Član 146

(1) Ko podatke o ličnosti koji se prikupljaju, obrađuju i koriste na osnovu zakona neovlašćeno pribavi, saopšti drugom ili upotrebi u svrhu za koju nisu namenjeni,

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko protivno zakonu prikuplja podatke o ličnosti građana ili tako prikupljene podatke koristi.

(3) Ako delo iz stava 1. ovog člana učini službeno lice u vršenju službe,

kazniće se zatvorom do tri godine.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 03.03.2017.
Naslov: Redakcija