Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VISOKI SAVET SUDSTVA IZABRAO OSAM SUDIJA VRHOVNOG KASACIONOG SUDA


Visoki savet sudstva je izabrao osam sudija Vrhovnog kasacionog suda (VKS). Vrhovni kasacioni sud ima ukupno 36 sudija i predsednika suda

 

Izabrani su Olga Đuričić iz Upravnog suda, Jasminka Stanojević i Spomenka Zarić iz Apelacionog suda u Beogradu, Dragan Skoko i Branislava Apostolović iz Apelacionog suda u Novom Sadu, Sonja Pavlović i Božidar Vujičić iz Apelacionog suda u Kragujevcu i Branko Stanić iz Privrednog apelacionog suda.

 

 Izabrani su Olga Đuričić iz Upravnog suda, Jasminka Stanojević i Spomenka Zarić iz Apelacionog suda u Beogradu, Dragan Skoko i Branislava Apostolović iz Apelacionog suda u Novom Sadu, Sonja Pavlović i Božidar Vujičić iz Apelacionog suda u Kragujevcu i Branko Stanić iz Privrednog apelacionog suda.

Oglas za izbor osam sudija objavljen je 22. januara. Kako saznajemo, pored velikog broja sudija, bilo je prijavljenih kandidata koji do sada nisu radili u pravosuđu, među kojima je i jedan broj advokata. Visoki savet sudstva izabrao je kandidate sa znatnim sudijskim iskustvom i odličnim rezultatima rada.

Vrhovni kasacioni sud ima ukupno 36 sudija i predsednika suda, a osam slobodnih mesta ukazalo se odlaskom dosadašnjih sudija u penziju.

Očekuje se da VSS narednih dana izabere i četiri sudije na upražnjena mesta u Upravnom sudu, zatim devet sudija u pet privrednih sudova, četvoro sudija za Osnovni sud u Dimitrovgradu i po jednog sudiju za prekršajne sudove u Sjenici i Preševu.

Najavljeno je i raspisivanje konkursa za više od sto sudijskih mesta u svim osnovnim sudovima, kojih ima 66 u novoj mreži koja je počela sa radom 1. januara ove godine. Međutim, kako saznajemo, ovi konkursi će biti raspisani tek kada budu izabrani predsednici sudova, a to se očekuje tek u maju, kako je najavljeno na poslednjoj sednici VSS-a, jer predsednike sudova, na predlog VSS-a, mora da izabere Narodna skupština.

Predsednike sudova još nemaju jedan apelacioni sud (u Novom Sadu), 25 viših sudova, 66 osnovnih, 16 privrednih i 44 prekršajna suda. Svi oni već pune četiri godine imaju samo vršioce funkcije predsednika suda. Tek prošle godine, posle dugogodišnjeg „ve-de stanja”, izabrani su predsednici Vrhovnog kasacionog suda, apelacionih sudova u Beogradu, Kragujevcu i Nišu, Upravnog, Privrednog apelacionog i Prekršajnog apelacionog suda.

Ukupno još 152 suda u Srbiji nema predsednike, a na konkurs za predsednička mesta prijavilo se 355 sudija. Do sada su komisije Visokog saveta sudstva obavile razgovore sa 52 kandidata za predsednike 25 viših sudova i jednim kandidatom za predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu.

Kako je nedavno u intervjuu za „Politiku” rekao predsednik VSS-a Dragomir Milojević, savet će predložiti skupštini na izbor po jednog kandidata za svaki sud.

  • U novim, ali i u „starim” osnovnim sudovima nedostaje priličan broj sudija, a izbor novih pao je donekle u senku odluke Ustavnog suda Srbije o neustavnosti odredaba Zakona o sudijama i Zakona o Pravosudnoj akademiji, koje su se odnosile upravo na „dužnost” VSS-a da prvo predloži one kandidate koji su završili dvogodišnju obuku na Pravosudnoj akademiji. Sada treba sačekati najpre da se izmeni ta neustavna odredba zakona, pa da se raspiše konkurs na kome će svi kandidati imati jednake šanse, bez obzira na to da li su završili Pravosudnu akademiju ili nisu. Očekuje se da nekoliko stotina sudijskih pomoćnika konkuriše za sudije osnovnih sudova, kada konkursi budu raspisani.
Izvor: www.vesti.rs, www.politika.rs, Aleksandra Petrović