Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 26 OD 5.3.2014/ODABRANI DOKUMENTI


 • ISPRAVKA ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BEOGRAD – JUŽNI JADRAN, DEONICA POŽEGA–BOLJARE (GRANICA SA CRNOM GOROM) (E-763) NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2014)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 26/2014)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 26/2014)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O VISINI GODIŠNJE NAKNADE ZA KABLOVSKO I/ILI SATELITSKO EMITOVANJE PROGRAMA ("Sl. glasnik RS", br. 26/2014)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA RAZVOJA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA POSAVSKO-PODUNAVSKO ŠUMSKO PODRUČJE ZA PERIOD OD 2011. DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 26/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "ZAVOD ZA UDŽBENIKE", BEOGRAD ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 26/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA" ("Sl. glasnik RS", br. 26/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK KOPAONIK" ("Sl. glasnik RS", br. 26/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK ĐERDAP" ("Sl. glasnik RS", br. 26/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU TROŠKOVA ZA OVERAVANJE MERILA KOJE SPROVODI OVLAŠĆENO TELO "PRIZMA" KRAGUJEVAC D.O.O. ("Sl. glasnik RS", br. 26/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU TROŠKOVA ZA OVERAVANJE MERILA KOJE SPROVODI OVLAŠĆENO TELO BIROTEHNA D.O.O. SMEDEREVO ("Sl. glasnik RS", br. 26/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU TROŠKOVA ZA OVERAVANJE MERILA KOJE SPROVODI OVLAŠĆENO TELO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA" ("Sl. glasnik RS", br. 26/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU TROŠKOVA ZA OVERAVANJE MERILA KOJE SPROVODI OVLAŠĆENO TELO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD, LESKOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 26/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU TROŠKOVA ZA OVERAVANJE MERILA KOJE SPROVODI OVLAŠĆENO TELO KONTROLA MERA I MERILA D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 26/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU TROŠKOVA ZA OVERAVANJE MERILA KOJE SPROVODI OVLAŠĆENO TELO KONVEX – GASNA I VODO TEHNIKA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 26/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU TROŠKOVA ZA OVERAVANJE MERILA KOJE SPROVODI OVLAŠĆENO TELO MEHANIKA MD D.O.O. TRSTENIK ("Sl. glasnik RS", br. 26/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU TROŠKOVA ZA OVERAVANJE MERILA KOJE SPROVODI OVLAŠĆENO TELO OVERS D.O.O. NIŠ, 05 BROJ 338-1830/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU TROŠKOVA ZA OVERAVANJE MERILA KOJE SPROVODI OVLAŠĆENO TELO OVERS D.O.O. NIŠ, 05 BROJ 338-1834/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU TROŠKOVA ZA OVERAVANJE MERILA KOJE SPROVODI OVLAŠĆENO TELO STEVČEVIĆ CO, BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 26/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU TROŠKOVA ZA OVERAVANJE MERILA KOJE SPROVODI OVLAŠĆENO TELO VAGA KOMERC D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 26/2014)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA TRANSFUZIJU KRVI PRIŠTINA ("Sl. glasnik RS", br. 26/2014)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 185-1/14 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2014)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 185-2/14 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2014)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 185-3/14 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2014)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 185-4/14 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2014)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 185-5/14 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2014)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 185-6/14 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE ("Sl. glasnik RS", br. 26/2014)
 • REŠENJE USTAVNOG SUDA SU BROJ 140/1 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2014)
 • REŠENJE USTAVNOG SUDA SU BROJ 140/2 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2014)
 • REŠENJE USTAVNOG SUDA SU BROJ 140/3 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2014)
 • REŠENJE USTAVNOG SUDA SU BROJ 140/4 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2014)
 • REŠENJE USTAVNOG SUDA SU BROJ 140/5 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EEZ) BROJ 3085/91 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EEZ) BROJ 3694/91 ("Sl. glasnik RS", br. 26/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU BROJA GLASAČKIH LISTIĆA ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE, RASPISANIM ZA 16. MART 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 26/2014)
Izvor: Paragraf Lex