Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ODRŽANO DESETO U NIZU SAVETOVANJE KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU "SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT ZA 2019. GODINU"


U Beogradu je 5. februara 2020. godine, u organizaciji kompanije Paragraf, održano deseto u nizu savetovanje na temu "Sastavljanje finansijskih izveštaja i utvrđivanje poreza na dobit za 2019. godinu".

Na savetovanju su predavali istaknuti stručnjaci kompanije Paragraf i urednici stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor".

Savetovanje je otvoreno kratkim izlaganjem predstavnika kompanije Paragraf o prednostima digitalne kancelarije i obavezi izdavanja elektronske fakture, elektronskom dokumentu i elektronskom poslovanju.

Zatim je usledilo predavanje doc. dr Marine Protić, odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" na temu sastavljanja finansijskih izveštaja za 2019. godinu, sa posebnim osvrtom na novine u primeni računovodstvenih propisa, vrednovanje pozicija finansijskih izveštaja, sastavljanje obrazaca finansijskih izveštaja, kao i dostavljanje i registraciju finansijskih izveštaja.

Nakon toga, reč je uzeo Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" posvećujući predavanje temi utvrđivanja poreza na dobit za 2019. godinu, sa naglaskom na sledeće teme:

• Rashodi koji se ne priznaju u poreskom bilansu

• Obračunavanje poreske amortizacije

• Kapitalni dobici i gubici

• Priznavanje rashoda po osnovu otpisa i ispravke vrednosti potraživanja

• Poreski podsticaji

• Transferne cene

• Utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti preduzetnika.

Savetovanje je bilo namenjeno finansijskim direktorima, računovođama, poreskim savetnicima, revizorima, kao i svim ostalim licima koja primenjuju poreske i računovodstvene propise u svom poslovanju.

Naredno savetovanje će biti održano u Sremskoj Mitrovici - 6. februara 2020. (četvrtak) - Gradska uprava Sremska Mitrovica.

Izvor: Redakcija, 5.2.2020.