Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

U PRIPREMI IZMENE KRIVIČNOG ZAKONIKA I ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU


Ukoliko završimo Nacrt izmena Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016) za uvođenje doživotnog zatvora tokom februara, on bio mogao da se nađe u proceduri već početkom redovnog skupštinskog zasedanja. Poslanici će biti ti koji će da odluče kada će izglasati ovu izmenu zakona i verujem da će već tokom 2019. godine postojati mogućnost za primenu ove vrste krivične sankcije, navodi ministarka pravde Nela Kuburović.

Jedan od najvećih problema kada je reč o pravosuđu je pitanje efikasnosti sudskih postupaka. Dosta toga se radilo u prethodnom periodu da se skrati postupak i u krivici i u parnici. Naš Zakonik o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014) i danas predviđa kontinuitet glavnog pretresa koji je možda i glavna i odlučujuća faza kada je reč o krivičnim postupcima. Suština budućih zakonskih izmena jeste da podstaknemo sudije da dan za danom održavaju glavni pretres, omogućavajući im sa druge strane potrebne resurse i kapacitete za to, navodi ministarka

Danas sudije koje postupaju u krivici nisu opterećene tako velikim brojem predmeta kao ranije. Veliko opterećenje je u parničnim postupcima. Neki sudovi čak nemaju dovoljan broj predmeta da bi sudija u toku godine ostvario svoju normu, jer veliki deo je danas prebačen na tužilaštvo. Veliki broj postupaka se završava oportunitetom ili sporazumom o priznanju krivice. Sa druge strane, i dalje imamo postupke koji traju duže od pet godina iako je manja opterećenost sudija. To su sve razlozi koji ukazuju da morate nešto da promenite procesno, kako bi postupci bili ubrzani. Zato će izmene Krivičnog zakonika pratiti i izmene Zakonika o krivičnom postupku, koje se odnose na pravila same procedure glavnog pretresa.

Izvor: Vebsajt Blic, Bojana Bogosav, Mihailo Jovićević, 03.02.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija