Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PODZAKONSKA AKTA PODSTICANJA PRAKSE ODRŽIVOG KREDITIRANJA STANOVNIŠTVA: Rok za otplatu keš kredita skraćen na osam godina


Posle nove godine svi su izvestili da je Narodna banka Srbije (NBS) skratila rok za otplatu keš kredita i to počev od ove godine na osam godina, dogodine na sedam, a od 2021. na najviše šest godina. Malo ko je rastumačio njihove propise po kojima će banke i ubuduće moći da odobravaju gotovinske zajmove i na duži rok otplate od ovih. Uslov je da one obezbede adekvatan kapital i rezervacije.

Čim je odluka NBS-a stupila na snagu sve banke su oglasile ponude ovih kredita na rok otplate od 95 meseci, znači ne na osam godina, već na sedam i 11 meseci. Bankari objašnjavaju da bi, u slučaju da su ponudili rok otplate na tačno osam godina ili više od toga, morali da smanje kapital na šta ih obavezuju propisi centralne banke.

To su potvrdili i u NBS.

Jedna od novina, koju sadrže propisi usvojeni u decembru prošle godine, jeste uređivanje rokova otplate za potrošačke, gotovinske i druge kredite koji nisu stambeni kredit niti minusi po tekućem računu i koji su odobreni počev od 1. januara 2019. godine. Pri tome je svako kreditiranje na duže rokove od propisanih i nadalje dozvoljeno ako banka nakon toga održava odgovarajući nivo kapitala, odnosno ako u svakom trenutku ima dovoljno sopstvenih sredstava za ispunjenje svih regulatornih zahteva – kažu u NBS-u.

Dodaju da će banke morati da umanje kapital za celokupan neotplaćeni iznos glavnice kredita sve do konačne otplate kredita ako u toku 2019. godine odobre neke od pomenutih kredita na duži rok. To su potrošački krediti, osim potrošačkih kredita odobrenih za kupovinu motornih vozila, gotovinski ili drugi krediti, koji nisu stambeni krediti ni minus po tekućem računu čiji je rok otplate osam i duže od osam godina.

Banke su slobodne da u okviru kreditnog procesa urede kriterijume i principe za odobravanje konkretnih vrsta kredita, kao i da pri donošenju odluke o odobravanju plasmana procene kreditnu sposobnost dužnika i druge relevantne faktore. Dakle, ne postoje prepreke da banke odobre i kredite s dužim rokovima otplate, u skladu sa svojom poslovnom politikom, ako u svakom trenutku imaju dovoljno sopstvenih sredstava za ispunjenje svih regulatornih zahteva – naglašavaju u NBS.

Pregled po bankama pokazuje da se keš krediti trenutno odobravaju po kamati od osam do 11 odsto godišnje nominalno.

Izvor: Vebsajt Politika, J. Rabrenović, 31.01.2019.
Naslov: Redakcija