Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

U PRIPREMI NACRT ZAKONA O POREKLU IMOVINE: Uvodi se visoka poreska stopa na imovinu za koju se utvrdi da nije bila prijavljena. Ovaj postupak će sprovoditi Poreska uprava, a svaki organ moraće da odredi svog oficira za vezu koji će biti u direktnom kontaktu sa PU


Zakon o poreklu imovine je jedan od prvih zadataka koji je pred mene bio postavljen kada sam postala ministar. Mi smo sve vreme radili na tome i koliko god možda građani mislili da to nije istina, Ministarstvo pravde i Ministarstvo finansija su bili vrlo posvećeni izradi nacrta ovog zakona. Zašto se zastalo sa tim zakonom u jednom momentu? Zato što smo imali potpunu reorganizaciju sudstva i tužilaštva. Uvođenje novih koruptivnih odeljenja, donošenje novih zakonskih propisa u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, koji treba da budu dobra osnova za dalji rad kada je reč o utvrđivanju porekla imovine, navodi ministarka pravde Nela Kuburović.

Po prvi put treba da utvrdimo stvarnu imovinu nekih lica, da pokušamo da utvrdimo da li je stečena na legalan ili ilegalan način. Ono što možda izaziva zabunu u javnosti, nije reč samo o nelegalno stečenoj imovini, već celokupnoj. Nekad je ta imovina stečena i legalnim zakonitim putem, ali se nije prijavljivala upravo iz razloga kako bi se izbegavali porezi koji tako visokoj imovini pripadaju. Sada ćete imati visoku poresku stopu koja će biti otprilike 70 odsto procenjene vrednosti imovine, tako da pitanje da li će nekome ubuduće pasti na pamet da skriva imovinu.

Suština ovog zakona je da će se vršiti unakrsno preispitivanje imovine, kako bi se utvrdila stvarna imovina nekog lica koje izaziva sumnju svojim stilom i načinom života i da li je svoju imovinu do sada prijavljivao na odgovarajući način. Uvodi se visoka poreska stopa na imovinu za koju se utvrdi da nije bila prijavljena. Ovaj postupak će sprovoditi Poreska uprava, pri kojoj će se formirati posebna jedinica koja će se upravo baviti ovim pitanjem. Poreska uprava će biti ojačana sa ljudstvom koje će pre toga morati da prođe posebne obuke. Ono što je bitno, da će Poreskoj upravi biti omogućena koordinacija sa drugim državnim organima koji raspolažu podacima koji se tiču imovine. Zato će svaki organ morati da odredi svog oficira za vezu koji će biti u direktnom kontaktu sa Poreskom upravom, dok će Poreska uprava moći da zahteva da se ta lica upute na rad kod njih kako bi im pomagali na konkretnom predmetu.

Suština ovog Zakona da je on poreski. Najveća kazna ukoliko se utvrdi da neko ima veću imovinu nego što je prijavio jeste da će biti i te kako novčano oporezovan – možda i više od 70 procenata od utvrđene vrednosti neprijavljene imovine. To su izuzetno visoki iznosi. Ukoliko je utvrđeno da je nešto milion evra, 75 odsto poreza znači da ćete platiti 750.000 u budžet Srbije. U drugoj situaciji ukoliko se utvrdi da postoje elementi krivičnog dela, tada će postupati nadležni organi i u sudskom postupku utvrditi o kom krivičnom delu je reč, da li je bila zloupotreba položaja ili poreska utaja ili neko drugo krivično delo. Suština ovog zakona je da je to jedan administrativni zakon koji sprovodi Poreska uprava.

Ono što takođe radna verzija teksta predviđa jeste da će se vršiti ispitivanje 10 godina unazad. Zakon se ne odnosi samo na funkcionere, odnosi se apsolutno na sve građane koji svojim stilom života mogu da izazovu bilo kakvu sumnju da njihovi prihodi nisu u skladu sa onim što su prijavljivali do sada. Mi smo dosta toga radili kada je reč o sprečavanju pranja novca. Danas raspolažemo odgovarajućim registrima koji su izuzetno bitni za Poresku upravu kada je reč o utvrđivanju stvarne vrednosti imovine. To su sve sistemski koraci koji su morali da se preduzmu da bi poreska uprava mogla na adekvatan način da utvrdi, preispituje, šta svako od nas ima, a nije prijavio. Da li je to stekao na legalan ili ilegalan način. Ukoliko je došlo do nezakonitog sticanja, Poreska uprava ima obavezu da to prijavi tužilaštvu. Zato danas imamo i koruptivna odeljenja koja će se baviti na koji način je ta imovina stečena, dodaje ministarka.

Zakon o poreklu imovine dugo se najavljivao godinama unazad. Čak i neke prethodne vlasti su o njemu pričale, ali do sada nije postojala istinska politička volja da se takav zakon donese i počne da se primenjuje. Ministarstvo pravde zajedno sa Ministarstvom finansija radi na izradi nacrta. On će se uskoro pojaviti u javnosti kada će biti organizovana i javna debata. Nadam se da će se i ovaj zakon naći tokom proleća takođe u skupštinskoj proceduri i da će samim tim biti u primeni tokom ove godine.

Izvor: Vebsajt Blic, Bojana Bogosav, Mihailo Jovićević, 03.02.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija