Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ONLINE JAVNE KONSULTACIJE ZA IZMENE I DOPUNE ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA: Rok za sugestije 15. februar 2018. godine


Akcionim planom za pregovaračko Poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava predviđena je obaveza donošenja izmena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010). Kao nosilac pomenute aktivnosti, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave formiralo je Posebnu radnu grupu za pripremu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Radna grupa, sastavljena od predstavnika Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva finansija, Ministarstva pravde, Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Republičkog sekretarijata za javne politike i Narodne Skupštine RS, ustanovila je polazne osnove za izradu navedenih izmena Zakona i dogovorila dalje aktivnosti u radu.

Od početka rada Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave ima stručno-tehničku podršku eksperata SIGMA, koji su kroz svoje analize i komentare doprineli izradi polaznih osnova i unapredili postupak analize efekata propisa.

U izradi teksta polaznih osnova ostvarena je saradnja sa Službom Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Ministarstvo započinje postupak javnih online konsultacija za polazne osnove za izmene i dopune navedenog zakona, sa ciljem prikupljanja komentara i sugestija koji će dodatno unaprediti postojeći pravni okvir.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve zainteresovane da učestvuju u konsultativnom procesu, u periodu do 15. februara 2018. godine. Svoje komentare i sugestije možete poslati na adresu: prava.slobode.registri@mduls.gov.rs

Nakon okončanja elektronskih konsultacija Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika i izveštaj objaviti na internet prezentaciji Ministarstva www.mduls.gov.rs.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 05.02.2018.
Naslov: Redakcija