Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZVEŠTAJ O RADU INSPEKCIJE SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2017. GODINU


Inspekcija socijalne zaštite, kao organizaciona jedinica Sektora za brigu o porodici i socijalnu zaštitu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, je u periodu 01. januar – 31. decembar 2017. godine preduzimala mere i aktivnosti u oblasti socijalne zaštite sa ciljem obezbeđivanja zakonitosti rada i uspostavljanja kvaliteta usluga socijalne zaštite, a na osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 24/2011), Zakona o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015) i pripadajućim podzakonskim aktima.

Prioritetno delovanje inspekcije socijalne zaštite bilo je usmereno na suzbijanje ilegalnih pružalaca usluga socijalne zaštite sa tendencijom prevođenja u legalni sektor usluga, kao i unapređenje kvaliteta usluga socijalne zaštite kroz licenciranje organizacija socijalne zaštite i kontrolu kvaliteta usluga, i poštovanje prava korisnika u sistemu. 

U nastavku možete preuzeti:

Izvor: Vebsajt Ministarstva rada, 31.01.2018.
Naslov: Redakcija