Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: Zakon poznaje odgovornost prodavca jedino u slučaju nesaobraznosti robe. Ako je roba koju je potrošač kupio saobrazna ugovoru tj. ako odgovara opisu koji je dao prodavac, ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu, ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe, ne postoji nijedna zakonska obaveza prodavca da takvu robu zameni nekom drugom ili pak da raskine ugovor i vrati novac potrošaču


Jedan Beograđanin požalio se na društvenim mrežama da trgovina u kojoj je kupio bojler ne želi da ga zameni za bilo šta drugo, iako je bojler neraspakovan. Oštećeni kupac kaže da je bojler platio u prodavnici, ali da ga nije u njoj podigao, jer nije mogao da ga preveze. Zbog toga je tražio da ga trgovina isporuči na kućnu adresu, a u tom slučaju bojler stiže iz centralnog magacina, kao da je kupljen on-lajn.

Kako je naveo, dogodilo mu se da su istog dana bojler kupili i on i supruga i zbog toga je pozvao kol-centar jedne od velikih prodavnica tehničke robe i bele tehnike i upitao kako može da neraspakovan proizvod zameni za nešto drugo.

Odgovor koji je dobio neprijatno ga je iznenadio, jer su mu rekli da je politika firme da ne zamenjuje robu.

Vera Vida iz Centra potrošača Srbije kaže da svaki potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na kupljenu robu ako smatra da sa robom nešto nije u redu.

Međutim, u ovoj konkretnoj situaciji, Zakon o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon) poznaje odgovornost prodavca jedino u slučaju nesaobraznosti robe.

"Ako je roba koju je potrošač kupio saobrazna ugovoru tj. ako odgovara opisu koji je dao prodavac, ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu, ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe ili što bi mi rekli roba nema nikakav nedostatak ili kvar, ne postoji nijedna zakonska obaveza prodavca da takvu robu zameni nekom drugom ili pak da raskine ugovor i vrati novac potrošaču", kaže Vida.

Kako navodi, upravo je ovakva situacija sa bojlerima koje su kupili supružnici.

"Nažalost, zamena za drugu robu ili povraćaj novca je isključivo stvar politike firme u kojoj je roba, bojler kupljena. Ovo se odnosi i na robu koju potrošač hoće da zameni na primer zbog boje, broja…", kaže Vida.

Ona ističe da bi u ovom slučaju kupac imao pravo na raskid ugovora o kupovini samo u slučaju da je roba kupljena on-lajn.

"Da su bojleri kupljeni na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija, potrošač bi imao pravo na odustanak od ugovora u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova poštarine", kaže Vida.

Njen savet potrošačima je da se pre kupovine informišu kod prodavca da li je i pod kojim uslovima moguća zamena robe, povraćaj novca, za robu koja nema nikakav nedostatak, da tehničku robu koja im stigne na kućnu adresu dobro pregledaju kako im reklamacija ne bi bila odbijena zbog fizičkog oštećenja koje je nastalo u transportu, kao i da dobro pročitaju ugovore koje potpisuju.

Izvor: Vebsajt B92, Jelena Stjepanović, 02.02.2017.
Naslov: Redakcija