Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O REHABILITACIJI: Rehabilitacija i restitucija nisu ukršteni procesi, odnosno sudska rehabilitacija ne podrazumeva donošenje odluke o vraćanju oduzete imovine. Agencija za restituciju traži da se izmenama Zakona onemogući sudska rehabilitacija direktnih počinilaca ratnih zločina u Drugom svetskom ratu


Pripadnici okupacionih snaga čija je imovina konfiskovana posle Drugog svetskog rata, kao i njihovi potomci, ne mogu da se nadaju da će im oduzeto biti vraćeno, stav je Agencije za restituciju.

Član 5. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 108/2013, 142/2014 i 88/2015 - odluka US) propisuje da kuće, stanovi ili zemljište ne mogu biti vraćeni čak i ako su nekadašnji pripadnici okupacionih snaga u međuvremenu sudski rehabilitovani.

Strahinja Sekulić objašnjava da se u Agenciji striktno pridržavaju ovog Zakona i da nije na njima da procenjuju ulogu određenih ličnosti i izjave svedoka.

On naglašava da rehabilitacija i restitucija nisu ukršteni procesi, odnosno da sudska rehabilitacija ne podrazumeva donošenje odluke o vraćanju imovine.

Agencija za restituciju prošle jeseni je predložila Ministarstvu pravde izmene Zakona o rehabilitaciji ("Sl. glasnik RS", br. 92/2011) kako bi bilo onemogućeno da direktni počinioci ratnih zločina u Drugom svetskom ratu budu sudski rehabilitovani. Tako bi bilo sprečeno da osobe koje su počinile ubistva tokom rata budu rehabilitovane zato što ne postoji potpis ili pečat na nekom od dokumenata sa suđenja. Međutim, Ministarstvo još nije pokrenulo inicijativu za izmenu ovih zakonskih odredbi – izjavio je Sekulić.

Agencija može i tokom trajanja postupka nečije rehabilitacije da donese odluku o tome da njegovim naslednicima neće biti vraćena imovina.

Izvor: Vebsajt Politika, Jelena Popadić, 03.02.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija