Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU: Primena Zakona počinje 13. februara 2017. godine i donosi novine u taksi prevozu, jer se po prvi put tačno određuje ko može obavljati ovu vrstu prevoza putnika i kakvim automobilom. Opštinska, odnosno gradska uprava, izdaju odobrenje pravnim licima ili preduzetniku za obavljanje taksi prevoza, ali on mora biti registrovan u Registru privrednih subjekata. Taksista naplaćuje prevoz u iznosu koji pokazuje taksimetar u trenutku završetka posla, a dužan je da izda račun putniku na kojem stoji datum, relacija ili kilometraža, cena prevoza, i sve to potpisano i overeno pečatom prevoznika


Za suzbijanje sive ekonomije u drumskom saobraćaju, čiji obim se procenjuje na oko 100 miliona evra, od presudnog značaja za veću bezbednost putnika je i stvaranje uređenog ambijenta za poslovanje prevoznika, a prvi korak u tom pravcu bio je usvajanje novog Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 - dalje: Zakon). Ovaj akt stupio je na snagu 12. avgusta 2015. godine, ali njegova puna primena počinje od 13. februara 2017. godine.

Zakon donosi novine i u taksi prevozu, jer se po prvi put tačno određuje ko može obavljati ovu vrstu prevoza putnika i sa kakvim automobilom. Opštinska, odnosno gradska uprava, izdaju odobrenje pravnim licima ili preduzetniku za obavljanje taksi prevoza, ali on mora biti registrovan u Registru privrednih subjekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata u Srbiji.

Taksi vozač ne može biti lice koje je pravosnažno osuđeno na kaznu zatvora dužu od dve godine za krivično delo protiv života i tela, polne slobode, protiv bezbednosti javnog saobraćaja i javnog reda i mira, zbog čega je potrebno da kao dokaz pribave potvrdu iz suda.

Takođe, propisuje se da se taksi prevoz obavlja fabrički proizvedenim putničkim vozilom koje ima najviše pet sedišta, računajući i sedište vozača i najmanje četvoro vrata kao i da registarske tablice moraju da imaju registarsku oznaku latinična slova TX na zadnje dve pozicije. U vozilu kojim se obavlja taksi prevoz mora biti na vidnom mestu za putnika ugrađen ispravan overen taksimetar i istaknuta taksi dozvola. Na krovu putničko vozila mora biti istaknut naziv "TAXI".

Takođe, mora biti istaknuta i opštinska odnosno gradska dozvola za obavljanje taksi prevoza. Taksista ima obavezu da prilikom starta uključi taksimetar odnosno preuzme potvrdu o fiksnoj ceni kada prevoz otpočinje sa taksi stajališta na lokacijama od posebnog interesa za opštinu. Prevoz taksista naplaćuje u iznosu koji pokazuje taksimetar u trenutku završetka posla, a dužan je da izda račun putniku na kojem stoji datum, relacija ili kilometraža, cenu prevoza, i sve to potpisano i overeno pečatom prevoznika.

Putničkim vozilom kojim se obavlja taksi prevoz zabranjeno je obavljanje linijskog prevoza. Naime, taksi prevoz može da se obavlja samo na teritoriji opštine za koju taksi prevoznik ima izdato važeće odobrenje za obavljanje taksi delatnosti. Izuzetno, taksi prevoznik može da obavlja taksi prevoz preko ili na teritorije druge opštine ako je prevoz započet na teritorije lokalne samouprave čiju dozvolu ima a završava se na teritoriji druge opštine.

Opštine propisuju bliže uslove za obavljanje taksi prevoza i one su te koje donose program kojim definišu organizovanje taksi prevoza u okviru kojeg određuju i optimalan broj taksi vozila.

Borba protiv sive ekonomije uključuje i usaglašavanje poreskih stopa za javni, gradski i međugradski prevoz, kao i sprovođenje marketinške kampanje kojom će se građanima objasniti da je jeftin nelegalan prevoz u stvari najskuplji prevoz sa aspekta bezbednosti.

Predviđeno je i formiranje operativnih timova inspekcijskih organa Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, MUP-a, lokalnih inspekcijskih organa, komunalne policije i inspektora Ministarstva rada, sa jasnim planom akcija na nedeljnom i mesečnom nivou.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Lj. M., 04.02.1017.
Naslov: Redakcija