Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI NACRT ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA: Sindikati nezadovoljni Nacrtom zakona zbog visokog nivoa centralizacije


Sva vlast u rukama ministra, ukidanje značaja Nacionalnog prosvetnog saveta i školskih odbora - glavne su zamerke sindikata na Nacrt zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, o kome bi javna rasprava trebalo da počne tokom februara 2017. godine.

Prof. dr Aleksandar Lipkovski, predsednik Nacionalnog prosvetnog saveta (NPS), smatra da je ovaj dokument toliko štetan da ga treba što pre suspendovati i pisati novi nacrt.

Na dugačkom spisku zamerki prof. Lipkovskog navedeno je da je članove NPS do sada birala Narodna skupština Republike Srbije i to na šest godina, kako bi bili nezavisni od aktuelne politike. Sada je predloženo da ih imenuje Vlada i to na četiri godine. Time, kaže, Savet postaje potčinjen Ministarstvu. Umesto da usvaja nastavne planove, NPS sada samo daje mišljenje.

- Reči "donosi ministar" i "utvrđuje ministar" ponavljaju se u tekstu 25 puta, a reč "ministar" 88 puta - prebrojao je matematičar, prof. Lipkovski. - Ovo je centralizacija prosvetnih nadležnosti u rukama jednog čoveka, do sada neviđena u srpskoj prosveti, kao i politizacija prosvete koja podseća na onu iz doba vladavine KP. Ovaj zakon, ako bude usvojen, može dovesti do nesagledivih štetnih posledica.

Nezadovoljni su i sindikati, a njima je trn u oku to što direktora bira direktno ministar. Prema rečima Jasne Janković, predsednice Unije sindikata prosvetnih radnika, budući zakon donosi nepotrebnu centralizaciju.

- Potpuno je pogrešno da ministar preuzima ulogu školskih odbora i postavlja direktore. Ne može on imati uvid u to kako radi 1.700 direktora i ko su najbolji kandidati - upozorava Jasna Janković. - Nije dobro što sindikati nisu pozvani da učestvuju u izradi zakona, kao što je bio slučaj sa svim prethodnim zakonima. Iznećemo sve primedbe i nadamo se da će ih Ministarstvo uvažiti pre nego što tekst ode na javnu raspravu.

Sličnog je mišljenja i Aleksandar Ničić iz Sindikata obrazovanja Srbije. On smatra da sva vlast u rukama jednog čoveka ostavlja mogućnost politizacije izbora direktora i zapošljavanja novih kolega.

- Direktora bira ministar, a direktor sada više neće imati obavezu da na slobodna mesta preuzima kolege sa nepunom normom. Moći će na 60 dana da primi koga hoće, bez konkursa, i da mu ugovor na određeno produžava koliko želi. Nastavnici ostaju potpuno nezaštićeni - tvrdi Ničić.

Ni direktori ustanova obrazovanja ne dočekuju novi zakon spokojno, s obzirom na član 204, prema kome sve ustanove šest meseci posle usvajanja zakona moraju da raspišu novi konkurs za direktora. Znači, već na jesen ministar će birati 1.700 novih direktora škola. I Nacionalni prosvetni savet biće smenjen i imenovan novi šest meseci kasnije.

Među novinama koje je zakon donosi su i mogućnost osnivanja Agencije za obrazovanje, kazne za sekretare škola, kazne za roditelje od 30.000 do 100.000 dinara, ustanove će moći da se osnivaju javno-privatnim partnerstvom... Program opšte, stručne i umetničke mature biće spreman za školsku 2018/2019. godinu. U zakon je ušlo i osnivanje đačkih zadruga, roditeljskih saveta na nivou opštine, kao i osnivanje sektorskih veća, koja će, pored obrazovnih stručnjaka, činiti i predstavnici poslodavaca, a njihov posao biće da se bave procenama obrazovnih potreba za konkretne struke.

Novina je i da će se opterećenje đaka meriti brojem sati provedenih u školi, a ne samo brojem časova. Poseban zakon urediće to pitanje, ali će u ukupno vreme ulaziti sve aktivnosti - redovni časovi, izborni predmeti i vannastavne aktivnosti. Svaki učenik dobiće i jedinstveni obrazovni broj, koji će ga pratiti od vrtića, pa do zapošljavanja.

Izvor: Vebsajt Novosti, I. Mićević, 02.02.2017.
Naslov: Redakcija