Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OKRUGLI STO: "PREDSTAVLJANJE NOVOG ZAKONA O OSIGURANJU"


Imajući u vidu stupanje na snagu Zakona o osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014), Privredna komora Beograda u organizaciji Udruženja finansijskih organizacija i Centra za privredno pravni sistem, organizuje okrugli sto na temu: "Predstavljanje novog Zakona o osiguranju"

Uvodna izlaganja podneće članovi radne grupe Narodne banke Srbije koji su radili na izradi Zakona o osiguranju:

- mr Srđan Milovanović, direktor Odeljenja za posredni nadzor nad poslovanjem društava za osiguranje i drugih subjekata i zamenik generalnog direktora Sektora za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja NBS;

- Aleksandra Miletić, direktor Odeljenja za pravna pitanja u Sektoru za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja NBS;

- Nikola Rodić, direktor Odeljenja za aktuarske poslove i statistiku u Sektoru za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja NBS.

Kroz učešće u radu okruglog stola svi zainteresovani imati prilike da se bliže upoznaju sa značajnim novinama u Zakonu o osiguranju i približavanju domaće regulative tržišta osiguranja standardima Evropske Unije. Direktan dijalog sa predstavnicima NBS, kao predlagača Zakona, trebalo bi da doprinese otklanjanju eventualnih nejasnoća i bržoj i lakšoj implementaciji Zakona u praksi.

Okrugli sto će se održati u utorak 10. februara 2015. godine u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, u sali IVa sa početkom u 12 časova.

S obzirom na ograničeni broj mesta prisustvo je potrebno potvrditi putem on line prijave, a za sve dodatne informacije treba se obratiti Udruženju finansijskih organizacija na telefon: 011/2688-088, ili putem mejla: katarinal@kombeg.org.rs, kontakt osoba Katarina Subotić.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 05.02.2015.

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print