Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA SEDNICE VLADE AP VOJVODINE ODRŽANE 5.2.2014. GODINE


Vlada Vojvodine, na sednici kojoj je predsedavao dr Bojan Pajtić, donela je rešenje kojim je utvrđen novčani iznos od 12.000 dinara mesečno, za pomoć porodici u kojoj se, u 2014. godini, rodi treće dete. Pravo na utvrđenu novčanu pomoć, porodice ostvaruju u periodu od dve godine.

Pokrajinska Vlada, dala je saglasnost i na Program rada Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za 2014. Fond će u tekućoj godini plasirati šest kreditnih linija pod, kao i do sada, veoma povoljnim kreditnim uslovima. Kreditiraće se nabavka poljoprivredne mehanizacije sa ukupno 262 miliona dinara, rekonstrukcija sistema za navodnjavanje (100 miliona dinara), proizvodnja u staklenicima i plastenicima (30 miliona dinara), stočarska proizvodnja, odnosno nabavka teladi, osnovnog stada u ovčarstvu i pčelarska proizvodnja (20 miliona dinara), proizvodnja višegodišnjih zasada voća i vinove loze (50 miliona dinara), te izgradnja i opremanje skladišnih kapaciteta (100 miliona dinara).

Članovi Vlade prihvatili su i informaciju o sprovođenju Strategije za zaštitu od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u Vojvodini za period od 2009. do 2013. godine. Naime, Skupština Vojvodine je još 2008. godine usvojila Strategiju za zaštitu od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja. To je bio prvi strateški dokument u Srbiji koji se bavi problemom nasilja nad ženama, čime je Vojvodina iskazala svoju težnju i cilj da izgradi društvo u kome je tolerancija na nasilje na nultoj tački. Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na globalnom konkursu UN Trust Fond-a, dobio je sredstva u iznosu od 990.970 dolara za projekat "Ka sveobuhvatnom sistemu za suzbijanje nasilja nad ženama u Vojvodini". Uz budžetska sredstva AP Vojvodine i donatorska sredstva, omogućena je inplementacija Strategije u svih 45 opština i gradova u Vojvodini.

U vreme usvajanja Strategije institucionalni mehanizmi nisu bili dovoljno razvijeni, nije postojala dobra saradnja među institucijama koje postupaju u slučajevima nasilja, profesionalci nisu bili dovoljno edukovani o fenomenu nasilja, niti je postojala bilo kakva evidencija o slučajevima nasilja. Među najvažnije aktivnosti u četvotrogodišnjem sprovođenju Strategije spada obuka profesionalaca iz svih postupajućih institucija (policija, centri za socijalni rad, pravosudni organi, zdravstveni i prosvetni radnici). Oko 3000 profesionalaca prošlo je bazične i specijalističke obuke o nasilju. Mnoge aktivnosti posvećene su jačanju institucionalne saradnje na lokalnom nivou, sa ciljem ustanovljavanja najefikasnijeg modela zaštite od nasilja nad ženama, uz uvažavanje specifičnosti, potreba i kapaciteta same lokalne zajednice. Tokom sprovođenja Strategije kontinuirano se radilo na podizanju svesti javnosti i uklanjanju predrasuda i stereotipa.

Važan ishod pokrajinske Strategije sigurno je i održivost postignutih standarda u velikom broju opština. Vojvodina je prepoznata kao lider u ovoj oblasti, a mnoge aktivnosti i mere ugrađene su i u Nacionalnu strategiju za sprečavanje nasilja nad ženama koja je usvojena 2011, u čijoj izradi je učestvovao Sekretarijat.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 5.2.2014.