Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SLUžBENA MIšLJENJA


  • Ministarstvo finansija: USLOVI ZA PORESKO OSLOBOĐENJE ZA PROMET DOBARA I USLUGA KOJI SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA DONACIJE NA OSNOVU UGOVORA ZAKLJUČENOG SA REPUBLIKOM SRBIJOM - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 24
  • Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike: NAKNADA ZARADE ZAPOSLENOM U SLUČAJU UPUĆIVANJA NA PLAĆENO ODSUSTVO ZBOG SMANJENJA OBIMA POSLA BEZ KRIVICE ZAPOSLENOG - Zakon o radu: član 116
  • Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike: SLUČAJEVI PREMEŠTAJA ZAPOSLENOG NA DRUGO MESTO RADA - Zakon o radu: član 173 stav 1
Izvor: Paragraf Lex