Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU RANGIRANJA LICENCE ORGANIZATORA PUTOVANJA U RAZLIČITE KATEGORIJE, NAČINU PROMENE KATEGORIJE LICENCE, SADRŽINI ZAHTEVA ZA IZDAVANJE I OBNAVLJANJE LICENCE, KAO I O USLOVIMA I NAČINU IZDAVANJA SVEČANE FORME LICENCE: Udruženje turističkih agencija nije u potpunosti zadovoljno Pravilnikom. Smatraju da je Pravilnik trebalo da sadrži odredbu koja bi omogućila individualno osiguranje putnika, umesto postojećeg, te da je skala izračunavanja obaveznog depozita za agencije, u zavisnosti od veličine, mogla biti rastegljivija


Udruženje turističkih agencija Srbije (UTAS) koje okuplja uglavnom manje turističke agencije po obimu rada, na nedavnoj konferenciji za medije je komentarisalo odredbe novog Pravilnika o uslovima i načinu rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije, načinu promene kategorije licence, sadržini zahteva za izdavanje i obnavljanje licence, kao i o uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019 - dalje: Pravilnik), kojim se dodatno definiše primena novog Zakona o turizmu ("Sl. glasnik RS", br. 17/2019), donetog pre oko godinu dana. Oni smatraju da je dobro što je do kategorizacije, prema broju prodatih aranžmana došlo, dodajući da je bilo prostora da neke druge odredbe tog Pravilnika budu drugačije.

U UTAS-u smatraju da je Pravilnik trebalo da sadrži odredbu koja bi omogućila individualno osiguranje putnika, umesto postojećeg. Tvrde da bi ono omogućilo stopostotno osiguranje putovanja.

U najstarijoj turističkoj asocijaciji, YUTI, kažu da su oni, mnogo pre donošenja Pravilnika, predložili individualni tip osiguranja, ali da kuće koje se tim poslom bave nisu imale tehničkih kapaciteta da pređu na njegovu primenu.

Skala izračunavanja obaveznog depozita za agencije, u zavisnosti od veličine, mogla je biti rastegljivija, kažu u UTAS-u. Iz YUTA-e poručuju da je o tome trebalo govoriti na sastancima radne grupe, kao i da se ne sećaju da je na njima ikada pokrenuta neka slična tema.

Agencije su podeljene u četiri kategorije, najmanje, do 1.000 putnika će plaćati depozit od 2,5 hiljade evra, dok će najveće, sa više od 10.000 putnika plaćati 12.000. Po Zakonu, od januara 2019. godine agencije su dužne da cenu aranžmana računaju striktno po trenutnom srednjem kursu EVRA koji važi u NBS.

Turisti bi, zahvaljujući novom Zakonu i nedavno donetom Pravilniku, trebalo da dobiju jedinstvene cene usluga na tržištu, dok način osiguranja ostaje isti.

U Ministarstvu turizma su rekli da se, prilikom donošenja Pravilnika, vodilo računa da iznos depozita bude srazmeran obimu posla. Takođe podsećaju da su se članovi radne grupe, u kojima je bilo više udruženja, pa i sam UTAS, "usaglasili za osiguranje putnika, kako je to kasnije donetim Pravilnikom utvrđeno".

Izvor: Vebsajt RTV, Radoslava Žigić, 02.01.2020.
Naslov: Redakcija