Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA: Ako stanari ne obave potrebne aktivnosti na održavanju zgrade, a to bi moglo prouzrokovati štetne posledice po život ili zdravlje ljudi, životnu sredinu, privredu ili imovinu veće vrednosti, radove na održavanju zgrade preuzima jedinica lokalne samouprave. Ukoliko inspektor proceni da fasada na zgradi nije bezbedna, da su delovi skloni padu ili da je jednostavno ružna, moći će da naloži izvođenje radova, a ako onaj ko je u obavezi to ne učini, popravku će obaviti stambeno preduzeće, a račun će platiti stanari


Vlasnici stanova u zgradi sa koje otpada fasada moraće da izdvoje novac za njenu popravku, a ako to ne urade dobrovoljno, lokalna samouprava će angažovati firmu da to obavi. Vlasnicima nekretnina na kraju će samo isporučiti račun. Oni koji ne budu izmirili dug, naći će se na spisku izvršitelja za naplatu.

Briga o fasadama je stupanjem na snagu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016 - dalje: Zakon), proglašena javnim interesom, pa lokalna samouprava ima odrešene ruke da se o njima stara ako to ne učine skupštine zgrada. Ukoliko inspektor proceni da fasada na zgradi nije bezbedna, da su delovi skloni padu ili da je jednostavno ružna, moći će da naredi stanarima da je poprave.

Svrha uvođenja kategorije javnog interesa jeste da svaka zgrada bude bezbedna ne samo za njene žitelje nego i za prolaznike.

- Ako stanari ne obave potrebne aktivnosti na održavanju zgrade, a to bi moglo prouzrokovati štetne posledice po život ili zdravlje ljudi, životnu sredinu, privredu ili imovinu veće vrednosti, radove na održavanju zgrade preuzima jedinica lokalne samouprave - piše u Zakonu.

U mnogim gradovima postoje delovi za koje lokalna samouprava smatra da moraju izgledati lepo, poput centra naselja, starog jezgra...

Ovaj Zakon omogućiće opštinama i gradovima da utvrde takve urbanističke zone ili blokove u kojima će vlasnike stanova obavezati da moraju da redovno popravljaju i kreče fasade. Nadležna inspekcija, komunalna ili građevinska, moći će da naloži izvođenje radova, a ako onaj ko je u obavezi to ne učini, popravku će obaviti stambeno preduzeće, a račun će platiti stanari.

Opštine će moći posebnim odlukama da regulišu obaveze stambenih zajednica, pa i da zabrane postavljanje klima-uređaja na vidljivom delu zgrade.

Opštine i gradovi moraće da obezbede predsednicima skupština stanara i profesionalnim upravnicima savetodavnu pomoć u vezi sa energetskom efikasnošću zgrade. Novi Zakon ih obavezuje da predstavnicima stanara najmanje jednom nedeljno omoguće razgovor na ovu temu.

Izvor: Vebsajt Novosti, Z. R., 27.12.2016.
Naslov: Redakcija