Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KOMISIJA ZA HOV: NOVI OBRASCI ZA MESEčNE I GODIšNJE IZVEšTAJE O POSLOVANJU ZA INVESTICIONA DRUšTVA, ORGANIZATORA TRżIšTA I CENTRALNI REGISTAR


Komisija za hartije od vrednosti je u decembru 2015. godine usvojila nove obrasce periodičnog izveštavanja investicionih društava, organizatora tržišta i Centralnog registra hartija od vrednosti.

Obveznici izveštavanja će Komisiju za hartije od vrednosti izveštavati o svom poslovanju koristeći sledeće obrasce:

1. mesečni izveštaji o poslovanju - koji će se do izrade veb aplikacije Komisije dostavljati u celini u štampanoj i elektronskoj formi (kao.xslx fajl). Rok za dostavljanje januarskog izveštaja je 15. februar 2016. godine.

• Mesečni izveštaj o poslovanju investicionog društva (ID-M1)

• Mesečni izveštaj o poslovanju organizatora tržišta (OT-M1)

• Mesečni izveštaj o poslovanju Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (CR-M1)

2. godišnji izveštaji o poslovanju, dodatak - koji će se, dostavljati putem veb aplikacije Komisije (rok za dostavljanje izveštaja je 30. april 2016. godine)

• Godišnji izveštaj o poslovanju investicionog društva - dodatak (ID-G1-d)

• Godišnji izveštaj o poslovanju organizatora tržišta - dodatak (OT-G1-d)

• Godišnji izveštaj o poslovanju Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti - dodatak (CR-G1-d).

Obrascima možete pristupiti ovde.

Izvor: Vebsajt Komisija za hartije od vrednosti, 31.12 2015.