Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O PODSTICAJIMA RAZVOJU PREDUZETNIŠTVA: ZA RAZVOJ PREDUZETNIšTVA OVOM UREDBOM JE OPREDELJENO UKUPNO 750 MILIONA DINARA. REč JE O NAMENSKIM BESPOVRATNIM SREDSTVIMA KOJA SE MOGU UPOTREBITI SAMO ZA NAMENU ZA KOJU SU DODELJENA, DOK SE NE MOGU KORISTITI ZA REFUNDIRANJE TROšKOVA U OKVIRU AKTIVNOSTI KOJE SU BILE ZAPOčETE ILI ZAVRšENE PRE RASPISIVANJA JAVNIH POZIVA U OKVIRU PROGRAMA


Na osnovu Uredbe o podsticajima razvoju preduzetništva  ("Sl. glasnik RS", br. 113/2015 - dalje: Uredba) koju je Vlada Republie Srbije donela 30. decembra 2015. godine, dodela podsticaja će se realizovati u skladu sa posebnim programima podsticanja razvoja preduzetništva koje donosi Vlada na predlog Ministarstva privrede i pravilima o dodeli državne pomoći male vrednosti.

Opšti ciljevi podsticanja razvoja preduzetništva u skladu sa ovom Uredbom su podrška osnivanju novih privrednih subjekata, podrška investicijama i širenju poslovanja, razvoj izvoza i uključivanje domaćih privrednih subjekata u lance dobavljača velikih sistema, podrška preduzetništvu žena, mladih i socijalnog preduzetništva, kao i inovativnim projektima u privredi.

Podsticaji koji se dodeljuju na osnovu ove Uredbe i programa predstavljaju namenska bespovratna sredstva koja se mogu upotrebiti samo za namenu za koju su dodeljena, dok se ne mogu koristiti za refundiranje troškova u okviru aktivnosti koje su bile započete ili završene pre raspisivanja javnih poziva u okviru programa.

Za razvoj preduzetništva ovom Uredbom je opredeljeno ukupno 750.000.000 dinara. Programi će se realizovati preko Fonda za razvoj Republike Srbije do utroška sredstava, a najkasnije do 31. decembra 2017. godine.

Izvor: Vebsajt eKapija, 05.01.2016.
Naslov: Redakcija