Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: ZA PREDSTAVNIKE POSLODAVACA U SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU SPORNE POJEDINE ODREDBE NACRTA ZAKONA KOJE SU U SUPROTNOSTI SA ZAKONOM O RADU


Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru mora biti usvojen do kraja januara 2016. godine, izjavila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Kori Udovički.

Ona procenjuje da će se Nacrt zakona uskoro naći pred Vladom, a zatim i Narodnom skupštinom Republike Srbije, gde će biti razmatran po hitnoj proceduri.

Ministarka je dodala da taj Zakon postavlja principe za merenje i poređenje poslova u Srbiji na osnovu kojih će biti doneti drugi, sektorski zakoni, među kojima je i Zakon o platama u javnom sektoru i Katalog poslova.

Kako je navela ovim Zakonom je predviđeno da najmanja plata u javnom sektoru bude 22.000, a najviša 165.000 dinara.

O Nacrtu zakona, 5. januara 2016. godine, raspravljao je Socijalno-ekonomski savet (SES), a na narednoj sednici, 8. januara trebalo bi da se izjasni o predloženim rešenjima budući da postoje nesuglasice o pojedinim pitanjima.

U međuvremeđu će, kako navode predstavnici poslodavaca u SES-u, Radna grupa pokušati da usaglasi stavove u pogledu spornih pitanja koja se uglavnom odnose na odredbe koje su u suprotnosti sa Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014).

Predsednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak rekao je da su sindikati izneli određen broj primedbi, od kojih je najvažnije pitanje kolektivnog pregovaranja.

Čanak je objasnio da pojedina rešenja iz Zakona o radu predloženi Nacrt zakona derogira, odnosno stavlja pod znak pitanja način na koji će se rešavati, kao što je slučaj sa koletivnim pregovaranjem, minulim radom...

On je naveo da je su primedbe sindikata na sastanku primljene sa dosta uvažavanja, te da veruje da će Radna grupa imati razumevanja za njihove zahteve. 

Predsednik Unije poslodavaca Srbije, Nebojša Atanacković, rekao je da poslodavci nisu imali primedbe na predložena rešenja u Nacrtu zakona jer se i ne odnosi na realan sektor ističući da smatraju da je taj Nacrt zakona ovako kako je predložen u skladu sa evropskim zakonodavstvom.

Kako je rekao Atanacković, preostalo je da se usaglase neke odredbe koje su u suprotnosti sa Zakonom o radu.

Primera radi, sindikati traže da topli obrok i regres bude u okviru same plate, dok je Zakonom o radu predviđena obaveza poslodavca da te stavke posebno iskaže, naveo je on.

"Ima stvari koje se razlikuju i Radna grupa će pokušati to da usaglasi", rekao je Atanacković.

Sastanku su prisustvovali ministarka za državnu upravu i lokalnu samopuravu, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ministar prosvete, nauke I tehnološkog razvoja, predstavnici ministarstava privrede, finansija i zdravlja, predstavnici reprezentativnih sindikata i udruženja poslodavaca.

Izvor: Vebsajt Blic i Tanjug, 05.01.2016.
Naslov: Redakcija