Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USVOJENA NACIONALNA STRATEGIJA ZA BORBU PROTIV PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA


Pravna baza Paragraf Lex

Vlada Republike Srbije usvojila je Nacionalnu strategiju za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, koja obuhvata sledeće strateške teme: planiranje, koordinaciju i saradnju svih učesnika u sistemu, sprečavanje unošenja imovine za koju se sumnja da je stečena krivičnim delom u finansijski sistem i druge sektore, odnosno otkrivanje i prijavljivanje već unete imovine, uočavanje i otklanjanje pretnji od pranja novca i finansiranja terorizma, kažnjavanje izvršilaca krivičnih dela i oduzimanje nezakonito stečene imovine, obezbeđivanje kvalifikovanih kadrova osposobljenih za delotvorno učešće u svim segmentima sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, kao i razumevanje u javnosti uloge i planova nadležnih organa.

Nacionalna stretegija obuhvata period do 2018. godine i predviđa formiranje stručnih timova koji će raditi na sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Izvor: Vebsajt Uprave za sprečavanje pranja novca, 05.01.2015.