Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AŽURIRANI SOFTVERA ZA PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI I KVARTALNO IZVEŠTAVANJE BIĆE POSTAVLJEN NA SAJT UPRAVE U PRVOJ POLOVINI JANUARA


Pravna baza Paragraf Lex

Uprava za javne nabavke obaveštava da je u toku ažuriranje softvera za planiranje nabavki i kvartalno izveštavanje, čije se postavljanje na sajt Uprave očekuje u prvoj polovini januara 2015. godine.

Pored tehničkog unapređenja, ključne novine u softveru odnose se na preglede i izveštavanje u vezi sa: centralizovanim nabavkama, neplaniranim nabavkama, detaljima ugovora zaključenim u postupku javne nabavke male vrednosti i izuzetim nabavkama, kratkim pregledom plana sa izvršenjem postupaka i ugovora, kopiranjem podataka iz prethodnog plana u novi itd.

Do momenta postavljanja na sajt ažuriranog softvera, naručioci mogu vršiti planiranje nabavki za 2015. godinu u postojećem softveru. Kada bude postavljena na sajt nova aplikacija, korisnici će je preuzeti po uputstvu datom od strane Uprave, čime će celokupna baza prethodno unetih podataka biti preuzeta, i nastaviti dalje sa radom.

Ukoliko je naručilac već usvojio plan nabavki za 2015. godinu pre postavljanja ažuriranog softvera, nije potrebno da vrši bilo kakvu izmenu već usvojenog plana, već će samo preuzeti novu aplikaciju i nastaviti dalje da radi u novoj verziji (izmene plana, izvršenje plana, unos podataka o zaključenim ugovorima itd.).

Izvor: Vebsajt Uprave za javne nabavke, 31.12.2014.