Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O AGENCIJSKOM ZAPOŠLJAVANJU: Zaposlenima preko agencije biće obezbeđena jednaka zarada kao i zaposlenima koje neposredno zapošljava poslodavac. Iste uslove će imati i kada je u pitanju radno vreme, odmor i bezbednost na radu


Predlogom zakona o agencijskom zapošljavanju predviđa se zaštita onih koji se zapošljavaju preko agencija, rekao je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, obrazlažući Predlog zakona.

Đorđević je rekao da će to doprineti i smanjenju rada na crno, kao i da će zaposlenima preko agencije biti obezbeđena jednaka zarada kao i zaposlenima koje neposredno zapošljava poslodavac. Iste uslove će imati i kada je u pitanju radno vreme, odmor i bezbednost na radu.

On je objasnio da Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) poznaje samo ugovorni odnos između zaposlenog i poslodavca, tako da ne uređuje rad zaposlenog preko agencije za privremeno zapošljavanje. Jasnim definisanjem Agencije za privremeno zapošljavanje i preciziranjem uslova za njihov rad maksimalno će se urediti ova oblast i zaštitiće se agencijski zaposlenik.

Poslanica Milanka Jevtović Vukojičić kao član Odbora za rad Narodne skupštine Republike Srbije pohvalila je rad Ministarstva za rad, jer je, Predlog zakona novi sistemski zakon čiji je cilj unapređenje radnopravnog statusa radnika koji su radili na povremenim i privremenim poslovima. To su uglavnom sezonski radnici, uglavnom građevinci.

Ona je dodala da je cilj Vlade da siromaštvo u Srbiji bude svedeno na najmanju moguću meru, a to, kako kaže, znači i da se kvalitet života svih radnika koji su radno angažovani po bilo kom osnovu unapredi.

Prema njenim rečima, zakonom se utvrđuje obaveza agencija za zapošljavanje kojih je, prema podacima Ministarstva za rad iz 2018. godine, bilo 111.

Poslanik Predrag Jelenković primetio je da ta oblast nije bila definisana, navodeći da su sada novim zakonom utvrđena prava i obaveze zaposlenih koji zasnivaju radni odnos sa Agencijom za privremeno zapošljavanje, zatim jednak tretman ustupljenih zaposlenih u pogledu ostvarivanja određenih prava iz radnog odnosa.

On smatra da će zakonsko rešenje pozitivno uticati na tržište rada, te da će doprineti povećanju broja ugovora o radu sa iznajmljenim radnicima.

Izvor: Vebsajt Blic, 02.12.2019.
Naslov: Redakcija