Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RAD RTGS SISTEMA, KLIRING SISTEMA I SISTEMA MEĐUBANKARSKOG I MEĐUNARODNOG KLIRINGA PLAĆANJA U DEVIZAMA ZA NOVEMBAR


U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u novembru, za 21 radni dan, realizovano je ukupno 19,4 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 4,6 miliona, ili 23,6%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 14,8 miliona, ili 76,4%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 922.495, od čega je 705.158 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 217.337 prosečan broj plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 3.701,3 milijarde dinara, a vrednost prometa u kliringu 39,3 milijarde dinara, ili 1,1% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 176,3 milijarde dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,9 milijardi dinara.

Tokom 11.940 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa u devizama, koji ima 19 učesnika, realizovano je ukupno 5.049 plaćanja, u vrednosti od 44.606.501,49 evra. Navedeni sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 4.12.2018.
Naslov: Redakcija