Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OSAM EVROPSKIH ORGANIZACIJA ZA DIGITALNA PRAVA INSISTIRA NA TRANSPARENTNOM IZBORU POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI U SRBIJI


Osam organizacija za digitalna prava širom Evrope je poslalo pismo Narodnoj skupštini Republike Srbije, tražeći transparentan proces izbora novog Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Kako se navodi u saopštenju, mandat trenutnog Poverenika ističe uskoro i uzimajući u obzir da novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti počinje da se primenjuje od avgusta 2019, kao i da je u toku reforma Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, od izuzetnog značaja je da novi Poverenik bude imenovan što pre, kroz transparentan postupak u skladu sa zakonom, kao i da se funkcija dodeli najboljem kandidatu.

Organizacije pozivaju Odbor za kulturu i informisanje Narodne skupštine da:

• Započne proceduru izbora novog Poverenika što pre;

• Učini postupak izbora najboljeg kandidata transparentnim;

• Utvrdi jasne formalno-pravne uslove za izbor, na način da se, pored opšte stručnosti i iskustva u zaštiti ljudskih prava i sloboda, prioritet da kandidatima koji poseduju specifično iskustvo i stručnost u oblastima slobodnog pristupa informacijama i zaštite podataka o ličnosti;

• Intervjuiše najbolje kandidate na sednici koja bi bila otvorena za javnost, kako bi se donela obrazložena odluka o predlogu Narodnoj skupštini;

• Opravda predlog o izboru najboljeg kandidata u skladu sa svakim od pojedinačnih uslova.

Organizacije su pozvale Narodnu skupštinu, koja bira Poverenika, da obezbedi najviše standarde prilikom izbora i imenovanja novog Poverenika kako bi se poštovali temelji slobodnog, inovativnog i otvorenog digitalnog društva koje će uspostaviti najviši nivo zaštite podataka o ličnosti u Srbiji, u skladu sa Opštom uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) i Konvencijom 108 Saveta Evrope.

Izvor: Vebsajt Danasa, 4.12.2018.