Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O RASPODELI SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA NACIONALNE MANJINE: Nakon 15 godina aktiviran Budžetski fond. Sredstva će se dodeliti za 25 prijavlјenih programa i projekata u iznosu od 1.800.000 dinara za realizaciju programa i projekata iz oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina kao prioritetne oblasti finansiranja po predlogu Saveta za nacionalne manjine


Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić doneo je 30. novembra 2017. godine Odluku o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za finasiranje programa i projekata iz oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2017. godini. Odluka je doneta na osnovu Liste vrednovanja i rangiranja prijavlјenih programa i projekata koju je 16. novembra 2017. godine utvrdila Konkursna komisija koja sprovodi postupak dodele sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine.

Sredstva će se dodeliti za 25 prijavlјenih programa i projekata u iznosu od 1. 800.000 dinara za realizaciju programa i projekata iz oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina kao prioritetne oblasti finansiranja po predlogu Saveta za nacionalne manjine.

Na konkursu je podneto ukupno 60 prijava, od kojih devet nije ispunjavalo zadate formalne uslove, a na Listu vrednovanja i rangiranja prijavlјenih programa i projekata nije bilo izjavlјenih prigovora. Ovim je nakon 15 godina od kada je fond uspostavlјen započet postupak dodele sredstava.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić mišlјenja je da su sredstva Budžetskog fonda predviđena za 2017. godinu jako mala ali da je veliki uspeh da je Ministarstvo nakon 15 godina postojanja fonda započelo postupak dodele sredstava i operacionalizacije Fonda. Predlogom zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu ovaj iznos je značajno povećan za 12 puta, pa je za ovu namenu predviđeno 21,8 miliona dinara.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 01.12.2017.
Naslov: Redakcija