Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OTVORENA KANCELARIJA ZA ALTERNATIVNE SANKCIJE U KRUŠEVCU


Ministar pravde Nikola Selaković otvorio je u Kruševcu 18. Kancelariju za alternativne sankcije i najavio da će do kraja godine ovakve kancelarije biti otvorene u svih 25 sedišta viših sudova u Srbiji.

Alternativni vid sankcionisanja ili obezbeđivanja okrivljenog u toku trajanja krivičnog postupka je, prema njegovim rečima, budućnost obezbeđivanja prisustva okrivljenog ali i izvršenja krivičnih sankcija i to van zavodskih sankcija i mera. Selaković je rekao da alternativne sankcije ne predstavljaju samo materijalnu uštedu, jer se na takav način ne plaća zatvorenički dan od 15 evra, već su i mnogo bolji vid resocijalizacije.

Otvaranjem novih kancelarija Ministarstvo pravde nastoji da pozitivnu praksu razvijenih zemalja u primeni alternativnih vidova kažnjavanja primeni u Srbiji i da je usaglasi sa zakonodavnim okvirom.

Izvor: Tanjug, 4.12.2014.