Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 37. SEDNICE II VELIKOG VEĆA, ODRŽANE 4. DECEMBRA 2014. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 37. sednici II Velikog veća odlučio o 15 predmeta:

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima odredaba čl. 149. i 150. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 109/05, 106/06, 57/11, 110/12-Odluka US, 119/12, 99/14 i 123/14). Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima odredbe člana 142. stav 4. navedenog Zakona. Sud je odbacio zahtev za ocenu međusobne saglasnosti navedenog Zakona sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 19/12, 45/13 i 93/14) i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", br. 97/08, 104/09 - dr. zakon, 68/12 - Odluka US i 107/12). Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnog akta ili radnje koja je preduzeta na osnovu odredaba člana 142. stav 4, čl. 149. i 150. navedenog Zakona. (predmet IUz-759/2012).

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-3208/2011, Už-3307/2011, Už-3584/2011, Už-1435/2012, Už-3521/2012, Už-6448/2012, Už-7602/2012 i Už-2563/2013,

- doneo dopunsku odluku u predmetu Už-9110/2012 i

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-6379/2011, Už-2789/2012, Už-2941/2012, Už-4688/2012 i Už-6156/2012.

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda Srbije, 4.12.2014.