Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: Od 1. januara 2020. godine poslodavci će moći da biraju između tri opcije za isplatu troškova prevoza zaposlenima - kupovina karte za prevoz direktnim uplatama prevozniku, pravdanje troškova dolaska na radno mesto računima ili porez od 10 odsto


Poslodavci u Srbiji će od 1. januara 2020. godine, najverovatnije, moći da biraju između tri opcije za isplatu troškova prevoza zaposlenima, odnosno da odluče da li će radnicima kupovati karte za prevoz direktnim uplatama prevozniku ili će ih obavezati da donose i pravdaju troškove svog dolaska na radno mesto računima.

Još jedna opcija je dodatni porez od 10 odsto, koji bi plaćali ukoliko odluče da radniku na ime troškova za prevoz isplate taj deo novca u okviru zarade.

To je predviđeno Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakon o porezu na dohodak građana, članom 18. Ove mere predviđaju da će radnici morati da dokazuju troškove svakog dolaska i odlaska sa posla i donose račune za uplaćeni prevoz ili potrošeno gorivo poslodavcu.

Firme će, s druge strane, dobiti dodatni posao da uplate evidentiraju, obrađuju i dokumentuju u svojim poslovnim knjigama.

Počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković kaže da će biti prihvatljivo bilo koje rešenje koje je u skladu sa zakonom.

Ipak mišljenja je da taj iznos naknade za prevoz ne bi smeo da se oporezuje, jer, kako ističe, to nije dobro ni za poslodavce, ni za radnike.

"Najrealnije je očekivati da će poslodavci na ove izmene reagovati tako što će ili direktno uplaćivati prevoz zaposlenima uplatom markice gradskom prevozniku, tamo gde je ta opcija moguća, ili će radnici donositi račune za realne troškove prevoza koje imaju", kaže on.

Navodi da je ova rešenja lako primeniti za Beograd, ali da treba razmotriti kako je što se tiče drugih gradova, gde ne postoji organizovan prevoz do posla i na koji način će se onda troškovi odlaska na posao regulisati.

Poreski savetnik Milan Trbojević kaže da je Ministarstvo finansija ranije izdalo Mišljenje u kome se navodi da će dolazak do posla morati da bude pokriven dokumentacijom, ukoliko poslodavac želi da naknada ostane neoporezovana.

"Ostaje da se vidi više stvari, između ostalog, šta ako zaposleni ne uspeju da skupe dokumenta, kako će im poslodavci onda to isplaćivati", kaže on.

Podseća da važeći Zakon o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018 i 4/2019 - usklađeni din. izn.), kao i Predlog budućeg, propisuje limit od 3.837 dinara za troškove prevoza bez poreza. Ističe i da će bez tog iznosa ostati radnici koji žive blizu radnog mesta, jer ne dolaze na posao ni prevozom, ni automobilom.

Kako kaže, oporezivanje sa 10 odsto iznosa namenjenog za prevoz zaposlenog je nepovoljno, jer je u pitanju veoma mali iznos za koji se nešto tako posebno definiše.

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović mišljenja je da je to jedan od pritisaka da se reguliše pitanje naplate korišćenja gradskog prevoza u Beogradu.

"Ovo bi bio način da se izvrši pritisak da, ako poslodavac ne kupi karte, moraće da plaća 10 odsto viši iznos, i to nije korektno, i nije u skladu sa Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje)", ističe Orbović.

Inače, osim ove mere, Predlog zakona predviđa i veći neoporezivi deo zarade. Umesto dosadašnjih 15.300 dinara, porezi i doprinosi neće se plaćati na iznos do 16.300 dinara.

Izvor: Vebsajt RTV, 31.10.2019.
Naslov: Redakcija