Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽELEZNICI: PROPIS JE IZMENJEN RADI UBRZANJA REFORMI żELEZNICA I USKLAđIVANJA SA PROPISIMA EU


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 3. novembra 2015. godine Zakon o izmenama i dopunama zakona o železnici, koji ima za cilj poboljšanje efikasnosti železničkog sistema, njegovo integrisanje u tržište transportnih usluga, integraciju srpskih železnica u sistem EU, ali i poboljšanje bezbednosti u tom sektoru.

Zakonom o izmenama i dopunama zakona o železnici uvedeni su podsticaji za železničke prevoznike i upravljače infratrukture za smanjenje poremećaja i poboljšanje efikasnosti mreže.

Predviđena je liberalizacija železničkog saobraćaja, budući da će operaterima biti dostupna svaka deonica na kojoj se odvija saobraćaj.

Vlada Republike Srbije je u obrazloženju ovog propisa navela da je zaostajanje u usklađivanju propisa Srbije koji se odnose na železnički saobraćaj u odnosu na propise EU i zaostajanje u restrukturiranju navedenih železničkih preduzeća, odnosno celokupnog sistema železničkog saobraćaja na teritoriji Republike Srbije, već dovelo do njihove nekompatibilnosti ili neusklađenosti i sa železnicama zemalja u okruženju i sa železnicama zemalja EU.

 To je dovelo i do disproporcije u investiranju u železnicu u poređenju sa drumskom infrastrukturom, a razlog tome je što nijedan investitor ne želi da ulaže u nerestrukturisanu, zastarelo organizovanu i neefikasnu železnicu.

Neke posledice se već sada osećaju, a to je zaobilaženje Koridora 10, kao prirodno najpogodnijeg i najkraćeg puta iz zapadne Evrope za Tursku i Bliski istok i skretanje tokova roba na alternativne pravce kroz Rumuniju i Bugarsku, navodi se u obrazloženju.

Dalje se navodi i da je neophodno da članice EU železničkim prevoznicima omoguće status samostalnih operatora koji će poslovati na komercijalan način - u skladu sa zahtevima tržišta.

Izvor: Redakcija, 04.11.2015.