Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 4. NOVEMBRA 2015. GODINE ODRżANE SEDNICE ODBORA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, SAOBRAćAJ, INFRASTRUKTURU I TELEKOMUNIKACIJE, EKONOMSKOG KOKUSA - RAZMOTREN I PRIHVAćEN IZVEšTAJ O RADU MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA, RAZMOTRENA EKONOMSKA SARADNJA SRBIJE I IZRAELA


45. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

Na sednici Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, održanoj 4. novembra 2015. godine, razmatran je i prihvaćen Izveštaj o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za period 1.07.2015. godine do 30.09.2015. godine.

Predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija predstavili su članovima Odbora Izveštaj o radu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za period 1.07.2015. godine do 30.09.2015. godine sa posebnim osvrtom na oblast elektronskih komunikacija, informaciono društvo i poštanski saobraćaj. Tom prilikom, pretežno je bilo reči o procesu prelaska sa analognog na digitalno emitovanje terestrističkog televizijskog signala koji je, tokom izveštajnog perioda, uspešno završen.

Napomenuto je da je Ministarstvo nastavilo aktivnosti na imlementaciji Pravilnika o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi ("Sl. glasnik RS", br. 11/2012), kao i da se radi na pripremi Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja elektronskih komunikacija u Republici Srbiji do 2020. godine.

Tatjana Matić, državni sekretar u Ministarstvu istakla je da je neophodno, u predstojećem periodu, izvršiti usklađivanje Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl. glasnik RS", br. 44/2010, 60/2013 - odluka US i 62/2014) sa regulatornim okvirom Evropske unije u cilju imlementacije izmena relevantnih direktiva Evropske unije iz 2009. godine i da Ministarstvo trenutno radi na usklađivanju tog Zakona.

Na sednici je takođe naglašen značaj donošenja Zakona o informacionoj bezbednosti, čiji je Nacrt Ministarstvo dostavilo državnim organima radi pribavljanja mišljenja.

Ispred Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija sednici su, sa saradnicima, prisustvovali državni sekretar, Tatjana Matić i pomoćnik ministra, Sava Savić.

19. sastanak Ekonomskog kokusa

Članovi Ekonomskog kokusa primili su njegovu ekselenciju ambasadora Izraela u Beogradu, Josefa Levija (Yossef Levy) i Srpsko – izraelsku privrednu asocijacijiju, u Domu Narodne skupštine, gde su razgovarali o ekonomskoj saradnji i jačanju i mogućnosti povećanja trgovinske razmene i investicija.

Predsednik Ekonomskog kokusa prof. dr Vladimir Marinković poželeo je dobrodošlicu ambasadoru Izraela u Beogradu Josefu Leviju i Srpsko-izraelskoj privradnoj asocijaciji (SIPA) i poručio da Srbija u mnogu čemu može da se ugleda i da uči od Izraela.

"Voleo bih da naše partije više sarađuju sa KNEST-om, da pojačamo ekonomsku saradnju, ali i saradnju u oblasti obrazovanja, novih tehnologija, nauke i privrede i učinimo sve što može da doprinese bližoj saradnji Izraela i Srbije", istakao je Marinković.

Predsednik Ekonomskog kokusa naglasio je da Srbija uvozi dobra iz Izraela u vrednosti od 15 miliona evra godišnje, dok Srbija izvozi dobra u vrednosti od sedam miliona evra u Izrael, što ne predstavlja dobru sliku o trgovinskoj razmeni. Ovim putem Marnikvić je istakao da ne želi samo da pozove izraelske insvestitore u Srbiju, već da zajedno razvijaju infrastrukturu, poljoprivredu i visoke tehnologije i da Srbija ima mnogo dobara da ponudi stranim zemljama. "Srbija ima 13 zvaničnih ugovora sa Izraelom ali smo mi spremni da unapredimo ekonomsku i finansijsku saradnju u budućnosti", rekao je Marinković.

Izraelski ambasador istakao je da vidi ogromne potencijale Srbije, ali da Srbija mora da se potrudi kako bi te potencijale iskoristila na najbolji mogući način. "Zaista verujem u srpsku ekonomiju i mislim da su ljudi najveći potencijal ove zemlje. Izrael je spreman da investira u ljude. Naša specijalnost su razvoj vojne visoke tehnologije ali i razvoj visoke tehnologije u industrijski i avijaciji. Srbija na izvozu zaradi 45 miliona godišnje, dok Izrael zaradi 205 miliona na godišnjem nivou, što je velika šteta jer je Izrael po veličini četiri puta manji od Srbije. Veliki problem je što Izraelci ne znaju mnogo o Srbiji, zato je naš cilj da trenutno stanje promenimo." Zato je Levi predložio da se članovi Ekonomskog kokusa sastanu sa Izraelskim investitorima koji već posluju u Srbiji, kako bi se dogovorili o potencijalnoj saradnji.

Član Ekonomskog kokusa, Zoran Babić, zahvalio se gostima i istakao da Srbija želi da blisko sarađuje sa Izraelom na polju obrazovanja, ali da Srbija ima velikih potencijala i u ifrastrukturi, energetici i poljoprivredi. "Ono što je agrarna greška naših poljoprivrednika je što su direktno sa njive izvozili proizvode, umesto da smo proizvode preradili. Srbija se uspavala, jer su nam mnogo godina govorili da imamo najbolju hranu, najbolju klimu, ali vreme je da se zasuku rukavi, jer ništa neće doći samo od sebe", rekao je Babić.

Sastanku su prisustvovali, predsednik Srpsko – izraelske privredne asocijacije, Darko Trifunović, i članovi Danijel Bogunović, Bojan Ratković, Zoran Stojković i Nina Kuburović, kao i predstavnici NALED-a i IRI-ja, Jelena Bojović, Slobodan Krstović i Biljana Ljubić.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 04.11.2015.
Naslov: Redakcija