Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: POPIS SVIH RADNIH MESTA U JAVNOM SEKTORU, NJIHOVO VREDNOVANJE I DODELJIVANJE ISTE OSNOVNE PLATE ZA SVAKO RADNO MESTO ISTE VREDNOSTI. RADNA MESTA RAZVRSTANA SU U PLATNE GRUPE I PLATNE RAZREDE čIJA SE VREDNOST IZRAżAVA KOEFICIJENTOM, KLASIFIKACIJA RADNIH MESTA U JAVNOM SEKTORU KROZ UVOđENJE KATALOGA


Vlada Republike Srbije želi da jednako transparentno, pošteno i zakonom reši pitanje plata zaposlenih u javnim preduzećima. Obuhvat Nacrta zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru je takav da se odnosi na zaposlene u upravi, a da je priroda posla javnih preduzeća drugačija, jer deluju na tržištu,  izjavio je državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Dražen Maravić, na javnoj raspravi o ovom dokumentu u Nišu.

On je ukazao na to da je upravo iz tog razloga formirana Radna grupa predstavnika tri ministarstva kako bi se ovo pitanje na adekvatan i pravi način rešilo.

Predstavnici sindikata izrazili su brigu da će se uskratiti prava na kolektivno pregovaranja, na šta su predstavnici Ministarstva naglasili da je Nacrt ovog zakona bio predmet vanredne sednice Socijalno-ekonomskog saveta (SES), gde je, radi što kvalitetnijeg zakonskog rešenja, odlučeno da se organizuju posebni sastancima kojima će učestvovati reprezentativni sindikati, članovi SES-a, kako bi se pronašle jasnije definicije koja treba da se nađu u konačnoj verziji Zakona.

Naredna javna rasprava biće održana Kragujevcu, 9. novembra, od 11 do 14 časova, sala Skupštine grada Kragujevca, Trg slobode 3.

Izvor: Press služba Vlade Srbije, 04.11.2015.
Naslov: Redakcija