Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA: DVT NAPRAVILO UżI IZBOR KANDIDATA ZA TUżIOCE. IZBORI ćE BITI ODRżANI U JAVNIM TUżILAšTVIMA 1. DECEMBRA 2015. GODINE


Državno veće tužilaca (DVT) suzilo je izbor kandidata za šefove tužilaštava za ratne zločine i za organizovani kriminal na tri imena.

Prema ocenama članova Komisije DVT, nakon predstavljanja svih devet kandidata najozbiljniji pretendent za tužioca za ratne zločine koji će biti predložen Narodnoj skupštini Republike Srbije je sudija Dejan Terzić.

U predlogu imenovanja za tužioca za organizovani kriminal naći će se dvojica pravnika izabrana između sedam kandidata - sadašnji tužilac Miljko Radisavljević i advokat Mladen Nenadić.

DVT će zasedati narednih dana, nakon čega će uputiti Narodnoj skupštini Republike Srbije spisak kandidata za 85 tužilačkih funkcija.

Narodna skupština Republike Srbije pre kraja 2015. godine mora da donese konačnu odluku glasajući o imenima koje im je dostavilo DVT.

Dejan Terzić, kandidat za tužioca za ratne zločine je sudija krivičar, a osim praksom bavio se i naukom i njegovi radovi su predstavljeni u sudskim biltenima.

Miljko Radisavljević je izabran za tužioca za organizovani kriminal 2007. sa mesta tužioca u Kruševcu.

Radisavljevićev protivkandidat, advokat Mladen Nenadić, radio je u policiji i bio je šef za privredni kriminal Moravičkog okruga. Krajem 2003. odlazi u advokaturu i dalje radi krivicu, kao branilac optuženih.

U Specijalnom sudu u postupcima za organizovani kriminal bio je branilac na sedam suđenja. Branio je optužene u postupku carinske mafije, falsifikovanja novca, međunarodne trgovine oružjem, kao i jednog tužioca optuženog za primanje mita.

Kandidati koji nisu na pravosudnim funkcijama morali su da polažu poseban test, a advokat Nenadić je, prema oceni Komisije DVT, taj test položio najbolje.

ZAKON O DRŽAVNOM VEĆU TUŽILACA ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 101/2010 i 88/2011)

Način rada

III POSTUPAK ZA IZBOR ČLANOVA DRŽAVNOG VEĆA

1. Opšti uslovi

Ovlašćeni predlagači

Član 20

Izborne članove Državnog veća bira Narodna skupština na predlog ovlašćenih predlagača.

Ovlašćeni predlagač za izborne članove Državnog veća iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca je Državno veće.

Državno veće je obavezno da predloži Narodnoj skupštini kandidate koji su neposredno izabrani od strane javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca na način i u postupku predviđenim ovim zakonom.

Ovlašćeni predlagač za izbornog člana Državnog veća iz reda advokata je Advokatska komora Srbije.

Kandidate za izbornog člana Državnog veća iz reda profesora pravnog fakulteta predlaže zajednička sednica dekana pravnih fakulteta u Republici Srbiji.

3. Odluka o predlogu kandidata za izborne članove Državnog veća

a) Predlog kandidata iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca

Član 35

Državno veće predlaže jednog kandidata sa najvećim brojem glasova sa svake liste, na osnovu zapisnika o utvrđivanju rezultata izbora, koju im dostavlja Izborna komisija.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, Državno veće predlaže dva kandidata sa najvećim brojem glasova sa liste kandidata javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca osnovnih tužilaštava.

U slučaju kada dva ili više kandidata na jednoj izbornoj listi dobije jednak najveći broj glasova, Državno veće predlaže kandidata koji duže obavlja javnotužilačku funkciju.

Konačnu odluku o predlogu kandidata iz reda javnih tužilaca, odnosno zamenika javnih tužilaca sa svake liste kandidata Državno veće dostavlja Narodnoj skupštini.

Izvor: Vebsajt Blic, Vuk Z. Cvijić, 03.11.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija