Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DRUGA RUNDA PREGOVORA ZA ZAKLJUČIVANJE JEDINSTVENOG SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI SA EVROAZIJSKOM UNIJOM


Dana 3. i 4. oktobra 2018. godine u prostorijama Evroazijske ekonomske unije (Eurasian economic union - dalje: EAEU) u Moskvi (Ruska Federacija) održana je druga runda pregovora za zaključenje Sporazuma o slobodnoj trgovini između Evroaziske ekonomske unije i njenih članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane.

EAEU čine Ruska Federacija, Republika Belorusija, Republika Kazahstan, Kirgiska republika i Republika Jermenija. Podsećamo da u ovom momentu Republika Srbija ima na snazi bilateralne sporazume o slobodnoj trgovini sa tri članice EAEU, i to:

1. Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije u Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije ("Sl. list SRJ - Međunarodni ugovori", br. 1/2001) i Protokol o izuzecima iz režima slobodne trgovine uz Sporazum o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije od 22. jula 2011. godine ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 8/2011),

2. Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Belorusije ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 105/2009) i Protokol između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Belorusije o izmeni i dopuni Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Belorusije od 15. juna 2011. godine ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 8/2011), i

3. Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Kazahstan ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 11/2010).

Na ovoj rundi pregovora bilo je detaljno reči o tekstu osnovnog sporazuma i posebno o Protokolu o pravilima za utvrđivanje porekla robe, koji je Aneks 3 ovog Sporazuma.

Značaj Sporazuma je ne samo u proširenju zone slobodne trgovina pored Ruske Federacije, Belorusije i Kazahstana na Kirgisku Republiku i Jermeniju i uspostavljanju jedinstvenih pravila i procedura za sve zemlje članice, nego i usvajanje jedinstvene liste proizvoda koji su izuzeti iz režima slobodne trgovine, kako na strani uvoza u Republiku Srbiju tako i na strani uvoza u svaku pojedinačnu članicu EAEU. Očekuje se završetak pregovora na tehničkom nivou na narednoj rundi u Beogradu.

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 4.10.2018.