Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDSTAVLJEN PAKET MERA ZA RASTEREĆENJE PRIVREDE: Među merama je i smanjenje poreskog opterećenja rada, ukidanje pojedinih naknada i promena načina obračuna poreske amortizacije


Ministar finansija u Vladi Republike Srbije, Siniša Mali, predstavio je paket stimulativnih mera za rastererećenje privrede, među kojima su smanjenje poreskog opterećenja rada, ukidanje pojedinih naknada i promena načina obračuna poreske amortizacije, a kojima će se podstaći dalji rast privrede i nova zapošljavanja.

“Jedan od prioriteta Vlade Srbije je podsticanje daljeg rasta privrede, i zato smo spremili paket stimulativnih mera koji tome treba da doprinese”, rekao je ministar Siniša Mali, predstavljajući rezultate sprovođenja novog programa makroekonomskih i strukturnih reformi, podržanog Instrumentom za koordinaciju politike između Republike Srbije i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

Siniša Mali je rekao da je doneta odluka da se smanji poresko opterećenje rada, ukidanjem doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti na teret poslodavca, a koje je iznosilo 0,75%.

“Ovom merom smanjuje se poresko opterećenje prosečne neto plate sa 63% na 62%”, rekao je Mali, i dodao da je to još jedan signal da želimo da naša ekonomija bude konkurentna, i veliki korak napred ka toj konkurentnosti.

Ministar finansija je dodao i da će ukidanjem pojedinih naknada, kroz usvajanje novog Zakona o naknadama do kraja oktobra ove godine, biti smanjeni parafiskalni nameti.

Siniša Mali je naglasio da je za privredu značajna i vest da će se promeniti način obračuna poreske amortizacije.

“Za sva sredstva koja se amortizuju, obračun amortizacije će se vršiti primenom proporcionalne metode što će suštinski ubrzati amortizaciju za sva sredstva koja podležu amortizaciji, izuzev za nepokretnosti, za koje se i po važećim propisima obračun amortizacije vrši primenom proporcionalne metode. Poreska amortizacija po novim pravilima obračunavaće se za sredstva koje poreski obveznici nabave u poreskoj 2019. i na dalje. Ovo je jedan od najvažnijih zahteva privrednika u Srbiji, a na ovaj način podržavamo i podstičemo kupovinu nove opreme i tehnologije”, rekao je Mali, na zajedničkoj konferenciji za novinare sa šefom Delegacije MMF u Srbiji Džejmsom Roufom i guvernerkom NBS Jorgovankom Tabaković.

Ministar je objasnio da u praksi to znači da će poreski obveznici imati ujednačen trošak amortizacije u svakoj godini, a krajnji efekat je da će porez na dobit biti manji.

On je napomenuo i da će značajno biti povećane javne investicije, kao i da će u narednoj budžetskoj godini, 25 milijardi dinara više biti namenjeno infrastrukturnim projektima, što je ukupno 208,4 milijardi dinara.

“Osim paketa stimulativnih mera za privredu, donećemo i paket stimulativnih mera za inovativne aktivnosti, koji ćemo predstaviti krajem oktobra, a koje će stupiti na snagu od 1. januara 2019. godine”, najavio je ministar.

On je istakao da je započet i proces modernizacije i transformacije Poreske uprave, koja ide u dobrom pravcu, a što je takođe jedan od prioriteta.

“Predstavnici Ministarstva finansija i Poreske uprave posetili su FPN Finances u Briselu kako bi razmenili iskustva u domenu fiskalizacije, a naredne nedelje boraviće u Slovačkoj, kako bi se upoznali sa tamošnjim iskustvima”, rekao je Mali i dodao da će se sprovoditi reforma poreskog sistema u celini.

Ministar je istakao da je većina predviđenog u programu koji je Republika Srbija potpisala sa Međunarodnim monetarnim fondom već pokrenuta, i napomenuo da je osim rešavanja statusa RTV “Bor”, važna i uspešna privatizacija PKB-a.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 4.10.2018.
Naslov: Redakcija