Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBRAZLOŽENJE IZMENA I DOPUNA ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE U NARODNOJ SKUPŠTINI


Ministar zaštite životne sredine, Goran Trivan, kaže da se izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US i 14/2016); stvaraju formalno pravni uslovi za konkurisanje za dobijanje sredstava iz IPARD fonda.

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan kaže da se izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine stvaraju formalno pravni uslovi za konkurisanje za dobijanje sredstava iz IPARD fonda, a u skladu sa merama zastite životne sredine.

Trivan je obrazlažući zakon u parlamentu rekao da je smisao izmena u tome da bi individualnim gazdinstvima i fizičkim licima moglo da se pomogne da ispune sve sto je potrebno da bi mogli da participiraju i traže sredstva iz ovog fonda.

Govoreći o predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o očuvanju afričko-evroazijskih migratornih ptica vodenih staništa, Trivan je rekao da je njegovo usvajanje važno zbog biodiverziteta koji Srbija poseduje.

Od ukupnog broja migratornih vrsta ptica vodenih staništa (255) koje se nalaze na listi AEWA sporazuma, u Srbiji se gnezdi, zimuje ili migrira preko njene teritorije 125 vrsta.

Od toga je, prema Pravilniku o proglašenju i zastiti strogo zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva, čak 105 vrsta ptica na listi strogo zaštićenih vrsta, a 14 je na listi zastićenih.

"Zbog toga je za Republiku Srbiju, kao gnezdilišnu teritoriju, migratorni koridor i zimovalište za ptice vodenih staništa, od velikog interesa da potpiše Sporazum", rekao je Trivan.

On je govoreći o Sporazumu o očuvanju populacija slepih miševa u Evropi rekao, da u Srbiji ima 52 vrste te populacije koja je izuzetno važna za ravnotežu u prirodi.

Na dnevnom redu je i potvrđivanje Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Hrvatske o saradnji u oblasti zaštite životne sredine i očuvanja prirode za koji je Trivan kazao, da je od velikog značaja i da ima mnogo ekoloških polja u okviru kojih se može razviti dobra saradnja dve zemlje.

Izvor: Vebsajt Novosti, 04.10.2018.
Naslov: Redakcija