Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITNIKU GRAĐANA: Akcionim planom za Poglavlje 23, kao i Akcionim planom za reformu javne uprave Srbija preuzela obavezu ojačavanja kapaciteta Zaštitnika građana na svim nivoima, naročito u obavljanju poslova Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture


Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak otvorio je 3. oktobra 2017. godine Radionicu o izmenama pravnog okvira institucije Zaštitnika građana koju organizuju Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa SIGMOM.

On je istakao da je svrha radionice da predstavnici svih relevantnih institucija i organizacija zajednički, kroz neposrednu diskusiju i komentarisanje utvrde i definišu najbitnije izmene pravnog okvira Zaštitnika građana i naglasio da je posebno značajno što su prisutni i i predstavnici organizacija civilnog društva, upravo iz razloga ostvarivanja jednog od ciljeva ove radionice, a to je povećanje transparentnosti kroz uključivanje civilnog sektora u rad javne uprave.

"Aktivno učešće organizacija civilnog društva na ovoj radionici, posebno kroz identifikovanje najbitnijih nedostataka koje bi nove izmene zakonskog okvira trebalo da otklone, će upravo doprineti, u vidu poboljšanja rada institucije Zaštitnika građana, konačnom povećanju zaštite prava i sloboda samih građana", rekao je Bošnjak.

On je podsetio da je Republika Srbija u Akcionom planu za pregovaračko poglavlje 23, kao i Akcionom planu za reformu javne uprave preuzela obavezu ojačavanja kapaciteta Zaštitnika građana na svim nivoima, kao i izmena i dopuna Zakona o Zaštitniku građana ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005 i 54/2007) u cilju jačanja nezavisnosti i unapređenja efikasnosti rada Zaštitnika građana, naročito u obavljanju poslova Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture.

"Posebna radna grupa za pripremu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Zaštitniku građana je od samog starta dobila veliku podršku u svom radu od strane EU eksperata iz SIGME, koji su svoj kroz svoj izveštaje i komentare dali jedan od polaznih osnova u kojem se predstojeće izmene i dopune zakona trebaju kretati, a koje se odnose na unapređenje saradnje organa sa Zaštitnikom, kao i jačanje njegove administrativne i finansijske samostalnosti", rekao je državni sekretar.

Izvor: Vebsajt Ministarstva državne uprave, 03.10.2017.
Naslov: Redakcija