Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

STRATEGIJA RAZVOJA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2017-2020. GODINE: Strategija će doprineti ekonomičnom trošenju finansijskih sredstava


Strategija razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji za period 2017-2020. godine ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017 - dalje: Strategija) treba da doprinese da se novac poreskih obveznika troši na pravi i ekonomičniji način, poručeno je sa skupa u Beogradu.

Ministar finansija Dušan Vujović rekao je otvarajući konferenciju povodom donošenja Strategije da implementacija strategije znači i kvalitetnije korišćenje sredstava i kvalitetniji javni dijalog o tome kako se troše sredstva i da li se ostvaruju ciljevi.

Ministar Vujović poručio je da će naša zemlja, ukoliko ostvari tu strategiju do 2020. godine, biti među prvim zemljama u Evropi koja će imati model za ugledanje, odnosno najbolju praksu u Evropi i u svetu.

On je rekao da je Ministarstvo finansija pokazalo liderstvo u pravljenju strategije, ali je najvažnije da sva ostala ministarstva i korisnici promene odnos prema korišćenju javnih sredstava.

Ministar je objasnio da danas postoji dijalog o tome "da li je negde možda nestalo para" i koja sredstva su potrebna, a strategija je tu se vidi da li se novac poreskih obveznika troši na pravi način.

Vujović je dodao da svi moraju da budu deo tog procesa i da, budu aktivni učesnici i da prihvate odgovornost.

A onda, podvlači, mogu da se koriste dostignuća modernih metoda upravljanja i merenja efikasnosti, efektivnosti, ekonomičnosti i transparentnosti, da bi se znalo kako se troše sredstva, počev od Narodne skupštine, pa do poslednjeg saveta stanara.

Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović ističe da je Strategija razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru važan deo Poglavlja 32 o finansijskom nadzoru, koje je, podseća, otvoreno kao prvo poglavlje decembra 2015. godine.

"To je važno, ne samo zato što ćemo tako ispuniti kriterijume EU, već zato što interna revizija u javnom sektoru zapravo znači našu potpunu spremnost i plan kako da povećamo odgovornost rukovodilaca u javnom sektoru, kao i svih zaposlenih u trošenju i korišćenju javnih sredstava. Javna sredstva nisu samo naš domaći budžet, već i fondovi EU i svi drugi fondovi koji nam stoje na raspolaganju kao zemlji kandidatu", rekla je Joksimović.

To je dobar pristup, smatra Joksimović i ističe da se javni novac koji je na raspolaganju javnom sektoru, mora koristiti na odgovoran i efikasan način, jer je to novac poreskih obveznika Srbije.

"Prema tome, zaista postoji i politička volja i tehnička pripremljenost da se podigne i poveća odgovornost kroz internu reviziju, veći broj sertifikovanih revizora koji će zaista da prate odgovorno, efikasno, ekonomično i transparentno upravljanje javnim sredstvima", rekla je Joksimović.

Prema njenim rečima, u ovoj fazi Srbiji je vrlo značajno, da dok je još kandidat, razvije sve te mehanizme i da uspešno i namenski, na dobrobit građana, kroz projekte važne za razvoj, koristi pretpristupne fondove EU, da bi kasnije i članstvom u budućnosti mogla neuporedivo veći novac da koristi na odgovoran način.

"A da ne pričam koliko je važno da budžet koristimo odgovorno i transparentno i u tom smislu, ovo je vrlo važna strategija i važan korak ka poboljšanju finansijske kontrole nad javnim sredstvima", rekla je Joksimović.

Predstavnik Evropske komisije Rejmond Hil istakao je da je strategija okvir za razvijanje interne kontrole u javnom sektoru za naredne četiri godine, znači pravljenje bolje javne uprave za građane Srbije.

"Srbija je počela dobro, pravni okvir je na mestu, smer politike je takođe na mestu i sada je vreme da se pređe na naredni korak - pune implementacije strategije. Dakle, u javnoj upravi moraju biti odgovorni za bolje javne usluge, kao i da te usluge budu transparentnije, kao i da građani znaju da se novac poreskih obveznika troši efikasno, efektivno i ekonomično", rekao je Hil.

Državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak rekao je da je veoma značajno povećanje odgovornosti upravljanja javnim finansijama, u sveobuhvatnom procesu reforme javne uprave.

Upravljanje javnim finansijama, povećanje finansijske odgovornosti kod svih donosilaca odluka mora biti decentralizovano, smatra Bošnjak i kaže da će se u naredne četiri godine, kroz odgovarajuće treninge i uvećanje tehničkih i tehnoloških, a i ljudskih kapaciteta unaprediti znanja službenika, uvesti svi mehanizmi kontrole na svim nivoima vlasti i da će se dobiti državna uprava koja jeste pravi servis građanima i privredi.

"Želimo da istaknemo da će buduća Nacionalna akademija za usavršavanje službenika u javnoj upravi jednu od glavnih tema imati upravo unapređenje znanja i kapaciteta vezanih za upravljanje javnim finansijama", rekao je Bošnjak.

Konferenciji u palati Srbija su prisustvovali i ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević i šef delegacije Evropske unije u Beogradu Sem Fabrici.

Cilj donošenja Strategije je da implementira finansijsko upravljanje i kontrolu i internu reviziju u sveukupni sistem upravljanja u javnom sektoru, kako bi se javna sredstva upotrebljavala na efektivan, efikasan i ekonomičan način.

Izvor: Vebsajt RTS, 04.10.2017.
Naslov: Redakcija