Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE: ZELENI FOND RS OSNIVA SE KAO BUDžETSKI FOND RADI EVIDENTIRANJA SREDSTAVA NAMENJENIH FINANSIRANJU PRIPREME, SPROVOđENJA I RAZVOJA PROGRAMA, PROJEKATA I DRUGIH AKTIVNOSTI U OBLASTI OčUVANJA, ODRžIVOG KORIšćENJA, ZAšTITE I UNAPREđIVANJA žIVOTNE SREDINE. FOND ćE POSTATI OPERATIVAN 1. JANUARA 2017. GODINE


Srbija će od januara 2017. godine dobiti Zeleni fond iz koga će se finansirati projekti iz oblasti zaštite životne sredine.

Tako će nakon pet godina od gašenja Fonda za zaštitu životne sredine biti formiran novi, pod drugim imenom, ali i drugačijim načinom finansiranja.

Za razliku od prethodnog, ovaj će biti budžetski i centralizovan i najvećim delom će se finansirati od novca zagađivača. To je uslov EU za otvaranje Poglavlja 27, ali i obaveza proistekla iz Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016).

Sve organizacione pripreme za finansiranje ovog fonda su pri kraju u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine koje će imati ingerencije nad njegovim radom, a institucionalno uobličavanje biće završeno sa usvajanjem Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu. Novi Zeleni fond biće pod striktnom ingerencijom države kako se ne bi ponovila iskustva iz vremena pre 2012. godine.

Tada se zeleni novac u lokalnim samoupravama trošio na sve, a najmanje na projekte za zaštitu životnu sredinu. Cilj je da se ubuduće nijedan dinar ne potroši za druge namene. Ono što je jasno to je da će novac u fond ubacivati zagađivači, koji će finansirati projekte iz zaštite životne sredine.

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine, Branislav Nedimović, potvrdio je da će biti formiran ovaj Fond.

"Tačno je da od Nove godine počinje da funkcioniše Zeleni fond. To je uslov za otvaranje Poglavlja 27. Znatan deo novca obezbediće zagađivači", potvrdio je ministar.

Fond za zaštitu životne sredine je osnovan 2009. godine, a ukinut je zbog zloupotreba, netransparentnog i lošeg poslovanja 2012. godine. Tokom rada fonda nije realizovano više od 2.200 potpisanih ugovora i na taj način se stvorio dug od pet i po milijardi dinara.

Izvor: Vebsajt 021, 03.10.2016.
Naslov: Redakcija