Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽAN OKRUGLI STO O PRISTUPU NACIONALNIH MANJINA PRAVOSUDNOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE


U organizaciji Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, u petak 30. septembra 2016. godine u Palati Srbija u Beogradu, održan je okrugli sto o pristupu nacionalnih manjina pravosudnom sistemu Republike Srbije.

Okrugli sto, koji je posvećen sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 23 i Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, otvoren je uvodnim rečima dr. Suzane Paunović, direktorke Kancelarije za ljudska i manjinska prava, koja je istakla da su institucije pokazale izuzetnu ozbiljnost podnoseći 53 izveštaja o svojim aktivnostima.

U uvodnom delu okruglog stola, prisutnima su se obratili sekretar Visokog saveta sudstva Majda Kršikapa i sekretar Državnog veća tužilaca Tomo Zorić. Milica Kolaković Bojović, predsednica Saveta za sprovođenje akcionog plana za poglavlje 23 pri Ministarstvu pravde, pohvalila je zajednički rad Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca na unapređenju položaja nacionalnih manjina u pravosudnom sistemu Republike Srbije.

Okrugli sto je okupio 55 predstavnika Nacionalnih saveta nacionalnih manjina, republičkih i pokrajinskih organa, strukovnih udruženja kao i predstavnike organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija, koji su bili uključeni u izradu Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina i koji su aktivno učestvovali u diskusiji tokom ovog okruglog stola.

Predsednik zajedničke Radne grupe Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, za procenu pristupa nacionalnih manjina pravosudnom sistemu Republike Srbije, sudija Savo Đurđić, predstavio je Analizu zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u sudovima i javnim tužilaštvima u Republici Srbiji, dok je Tatjana Lagumdžija, član Državnog veća tužilaca, uputila učesnike u Analizu o upotrebi jezika u pristupu nacionalnih manjina pravosudnom sistemu Republike Srbije, čime je postavljen osnov za dalje sprovođenje Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina u oblasti pravosuđa.

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 03.10.2016.