Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IPARD PROGRAM ZA RS: TRENUTNO SE RADI NA PRIPREMI SISTEMA UPRAVLJANJA I KONTROLE ZA SPROVOđENJE IPARD PROGRAMA, KOJI MORA DA ISPUNJAVA STANDARDE DOBROG UPRAVLJANJA SAVREMENE JAVNE ADMINISTRACIJE KOJI SU PRIHVAćENI U ZEMLJAMA čLANICAMA EU


Fondovi Evropske unije za poljoprivredu (IPARD) su jedan od prioriteta Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, koje ulaže maksimalne napore da, uprkos nedostacima u procesu akreditacije, ta sredstva budu dostupna u najkraćem roku.

"O preciznim rokovima ćemo se izjasniti kad budu izvesni", navodi se u saopštenju Ministarstva.

U Ministarstvu kažu da su ključni koraci za što skoriji pristup odobrenim sredstvima iz IPARD fonda preduzeti odmah po formiranju Vlade, te ističu da su sredstva u iznosu od 175 miliona evra i dalje dostupna, kao i da je njihovo korišćenje predviđeno do 2020. godine.

Formiran je i ekspertski tim u kojem su stručnjaci iz IT sektora, Republičke građevinske direkcije, kao i sa više fakulteta, koji svakodnevno radi na osposobljavanju Uprave za agrarna plaćanja, navode u Ministarstvu.

Deo tima čine i stručnjaci CIP-a, kako bi se uspostavio visok nivo informacione i fizičke bezbednosti zgrade Uprave za agrarna plaćanja, koji je svakako jedan od najvažnijih preduslova.

Kada je reč o zapošljavanju neophodnih kadrova, što je jedan od važnih preduslova za pristup EU sredstvima, iz Ministarstva navode da je na prvom konkursu održanom početkom godine već zaposleno 43 lica i da je njihova obuka u toku, dok će na drugom konkursu, koji se trenutno sprovodi, do kraja 2016. godine biti zaposleno preostalih 50 kandidata.

Srbiji je iz IPARD fondova EU u periodu od 2015. do 2020. godine na raspolaganju 175 miliona evra, odnosno 15 miliona evra iz IPA za 2015, 20 miliona evra za 2016 i tako dalje, a prvih 15 miliona treba da bude potrošeno do 2018. godine.

Nakon revizorske misije Evropske komisije, koja je u Srbiji bila u maju 2016. godine, država je obaveštena da još ne ispunjava uslove za korišćenje pretpristupnih fondova za poljoprivredu.

Iz Vlade kažu da zahtev za akreditaciju sistema za upravljanje pretpristupnim fondovima EU za poljoprivredu nije odbijen i objašnjavaju da je revizorska misija EK, koja je u Srbiji bila u maju, poslala izveštaj o nedostacima koji moraju da se uklone kako bi novac mogao da se koristi, te da će, nakon što Srbija pošalje plan za njihovo otklanjanje, biti obavljena eksterna revizija.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 03.10.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija