Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O NACIONALNIM PARKOVIMA: PROPISOM SE UčVRšćUJU PRAVA, JAčAJU OVLAšćENJA I ODGOVORNOST UPRAVLJAčA NACIONALNOG PARKA, BLIżE ODREđUJE NAMENA SREDSTAVA IZ POJEDINIH IZVORA FINANSIRANJA I UčVRšćUJE SISTEM UBIRANJA NAKNADA ZA KORIšćENJE NACIONALNOG PARKA


Na 10. konferenciji zemalja potpisnica Konvencije o biološkoj raznovrsnosti održanoj 2010. godine u Nagoji u Japanu predviđeno da zemlje potpisnice do 2020. godine kao cilj imaju 17 odsto teritorije u statusu zaštićenih područja, a članice EU su kao svoj cilj taj procenat do 2020. godine podigle na 20 odsto.

U Srbiji je procenat teritorije u statusu zaštićenog područja prirode još uvek nedovoljan i trenutno iznosi svega 6,38 odsto, izjavila je ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine, Snežana Bogosavljević Bošković.

Ona je, obrazlažući Predlog zakona o nacionalnim parkovima u Narodnoj skupštini Republike Srbije, rekla da će njegovo usvajanje omogućiti povećanje procenta zaštićenih područja u našoj zemlji, za oko 6.000 hektara.

To se odnosi na pet nacionalnih parkova, 17 parkova prirode, 16 predela izuzetnih odlika, 69 opštih i specijalnih rezervata prirode, 325 spomenika prirode botaničko-dendrološkog, geomorfološkog, geološkog i hidrološkog karaktera i 42 područja sa integralnim kulturno-istorijskim i prirodnim vrednostima.

Na teritoriji Republike Srbije su kao međunarodno značajna izdvojena 10 Ramsarskih područja, dok je u okviru UNESKO programa (Čovek i biosfera) park prirode Golija zajedno sa zaštićenom okolinom manastira Studenica 2001. proglašen za rezervat biosfere "Golija-Studenica".

Predlogom zakona postiže se kompetentnije i uspešnije prepoznavanje, identifikacija, očuvanje i održivo korišćenje prirodnih resursa, jačanje društvenog konsenzusa i širenje svesti u vezi javnog interesa zaštite prirode i efikasnije obezbeđivanje interesa nosilaca ekološki odgovornog odnosno održivog socio-ekonomskog razvoja u nacionalnim parkovima, rekla je ministarka.

Takođe, razlog za donošenje ovog Zakona jeste i potreba da se granice i režimi zaštite, razvoj i upravljanje, pravila ponašanja, politike održivog razvoja, finansiranje, uloga i učešće stanovništva i javnosti u funkcionisanju nacionalnih parkova, odrede na precizniji način.

Predlogom zakona se većina procedura u izradi i donošenju dokumenata pojednostavljuje i skraćuje čime se pre svega sprečavaju i umanjuju štetne posledice po građane, privredna društva, druge organe i organizacije.

 "Razlozi za slobodnu ocenu i tumačenja zakonskih rešenja od strane organa i institucija, eliminišu se ili svode na minimum. Smanjuju se i lakše rešavaju konflikti različitih interesa i odnosi između zainteresovanih strana, uključujući i efikasnije rešavanje pitanja učešća zainteresovanih strana u donošenju bitnih odluka, za zaštitu i održivo korišćenje nacionalnog parka ali i za same građane", istakla je ministarka.

Predlogom zakona učvršćuju se prava, jačaju ovlašćenja i odgovornost upravljača nacionalnog parka, bliže određuje namena sredstava iz pojedinih izvora finansiranja i učvršćuje sistem ubiranja naknada za korišćenje nacionalnog parka.

Predlog zakona predviđa osnivanje Stručnog saveta Nacionalnog parka, kao stručnog i konsultativnog tela, koje prati i analizira programe i projekte iz oblasti zaštite prirode i održivog korišćenja nacionalnog parka.

Takođe, u cilju obezbeđivanja interesa lokalnog stanovništva i korisnika Nacionalnog parka predviđeno je i osnivanje Saveta korisnika Nacionalnog parka, koga čine predstavnici lokalnih samouprava, organizacija i udruženja čija se aktivnost odvija na području Nacionalnog parka. 

Izvor: Vebsajt Tanjug, 02.10.2015.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija