Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 2. OKTOBRA 2015. GODINE ODRżANE SEDNICE ODBORA ZA FINANSIJE, REPUBLIčKI BUDżET I KONTROLU TROšENJA JAVNIH SREDSTAVA, ODBORA ZA SPOLJNE POSLOVE, ODBORA ZA PRIVREDU, REGIONALNI RAZVOJ, TRGOVINU, TURIZAM I ENERGETIKU - RAZMATRAN PREDLOG ZAKONA, PRIHVAćENO VIšE AMANDMANA NA PREDLOG ZAKONA, USVOJENO JE VIšE INICIJATIVA ZA POSETE, REDOVNE AKTIVNOSTI STALNIH DELEGACIJA NARODNE SKUPšTINE I IZVEšTAJI O REALIZOVANIM POSETAMA, ZA PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI PREDLOżEN ŽARKO MILIćEVIć, A ZA čLANA KOMISIJE MIRJANA IVOšEVIć


31. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

Na sednici Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, održanoj 2. oktobra 2015. godine, članovi Odbora razmatrali su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o turizmu, u pojedinostima.

Vlada i Odbor su, na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o turizmu, prihvatili 27 od ukupno 83 amandmana, podnetih od strane narodnih poslanika.

Članovi Odbora su jednoglasno prihvatili i jedan amandman na član 25. Predloga zakona, koji je sa ispravkom podneo narodni poslanik Zoran Babić.

Sednici su, ispred Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, prisustvovali državni sekretar Stevan Nikčević, pomoćnik ministra Gordana Radosavljević i v.d. pomoćnika ministra dr Renata Pindžo.

39. sednica Odbora za spoljne poslove

Na 39. sednici Odbora za spoljne poslove, održanoj 2. oktobra 2015. godine, usvojeno je više inicijativa za posete, redovne aktivnosti stalnih delegacija Narodne skupštine i izveštaji o realizovanim posetama.

Dnevni red sednice je proširen sa dve inicijative za posete koje su većinom glasova odobrene od strane Odbora.

66. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su, na sednici od 2. oktobra 2015. godine, obavili razgovor sa kandidatima za izbor predsednika i člana Komisije za hartije od vrednosti.

Predlog kandidata za predsednika i člana Komisije, do 1.oktobra 2015. godine, dostavile su dve poslaničke grupe, i to Poslanička grupa Srpska napredna stranka, koja je za predsednika Komisije predložila Žarka Milićevića, a za člana Komisije Mirjanu Ivošević i Poslanička grupa Demokratska stranka, koja je za predsednika, odnosno, za člana Komisije predložila Srboljuba Antića.

Nakon obavljenog razgovora sa svim kandidatima, Odbor je većinom glasova odlučio da kandidat za predsednika Komisije za hartije od vrednosti bude Žarko Milićević, a kandidat za člana Komisije za hartije od vrednosti Mirjana Ivošević.

Pošto je Odbor utvrdio Predlog odluke o izboru predsednika i člana Komisije za hartije od vrednosti, članovi Odbora su većinom glasova odlučili da isti bude upućen Narodnoj skupštini po hitnom postupku, odnosno, da se uvrsti u dnevni red sednice koja je u toku.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 02.10.2015.