Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZARADA I NAKNADA TROŠKOVA NA KOJE ZAPOSLENI IMA PRAVO U SKLADU SA ZAKONOM O RADU, OPŠTIM AKTOM I UGOVOROM O RADU: Paragraf organizuje vebinar 28. septembra 2022. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 28. septembra 2022. godine, vebinar na temu “Zarada i naknada troškova na koje zaposleni ima pravo u skladu sa Zakonom o radu, opštim aktom i ugovorom o radu”.

Prvi deo vebinara biće posvećen detaljnoj analizi strukture odgovarajuće zarade na koju zaposleni ima pravo u skladu sa odredbama Zakona o radu, opšteg akta i ugovora o radu. U okviru ovog dela vebinara učesnici će dobiti i praktične savete u vezi uređivanja svih delova (elemenata) zarade opštim aktom poslodavca (odnosno ugovorom o radu) pa će biti neophodno ukazati i na razlike između pojedinih delova zarade.

Na kraju prvog dela vebinara, učesnike ćemo upoznati i sa obavezama koje imaju poslodavci a koje se odnose na isplatu zarade zaposlenima (rokovi za isplatu zarade, obaveza dostavljanja obračuna zarade i naknade zarade) ali i kaznama koje prete onom poslodavcu koji ne postupa u skladu sa odredbama Zakona o radu.

Drugi deo vebinara biće posvećen naknadi troškova na koje zaposleni ima pravo u skladu sa Zakonom o radu, opštim aktom i ugovorom o radu. S obzirom da odredbama Zakon o radu nije bliže uređeno pravo zaposlenog na naknadu troškova (već je Zakon o radu to prepustio opštem aktu i ugovoru o radu), učesnici vebinara će dobiti i praktične savete u vezi uređivanja ovih primanja opštim aktom poslodavca (odnosno ugovorom o radu) imajući u vidu prirodu ovih primanja, ali i njihov poreski tretman.

Učesnici vebinara će imati priliku da unaprede postojeće, ali i da steknu nova znanja koja će im koristiti kako u situacijama kada opštim aktom (odnosno ugovorom o radu) bliže uređuju (odnosno sa zaposlenim ugovaraju) zaradu i naknadu troškova na koje zaposleni ima pravo u skladu sa odrebama Zakona o radu, tako i u konkretnim situacijama kada utvrđuju njihovu visinu i opredeljuju poreski tretman.

Vebinar je namenjen svim poslodavcima ali i fizičkim licima koji imaju nedoumice u vezi sa primenom propisa koji uređuju pravo zaposlenog na zaradu i naknadu troškova, kao i svim drugim zaposlenima i subjektima koji ove poslove obavljaju za druga pravna i fizička lica (advokatskim kancelarijama, knjigovodstvenim agencijama...).

Teme vebinara:

ODGOVARAJUĆA ZARADA ZAPOSLENOG – STRUKTURA

  • Zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu (osnovna zarada, zarada za radni učinak i uvećana zarada)
  • Zarada po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.)
  • Druga primanja

PRAVO ZAPOSLENOG NA NAKNADU TROŠKOVA (PRIRODA PRAVA I PORESKI TRETMAN):

  • Za dolazak i odlazak sa rada
  • Za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i u inostranstvu
  • Smeštaja i ishrane za rad i boravak na terenu
  • Za ishranu u toku rada
  • Za regres za korišćenje godišnjeg odmora

Predavač:

  • Marija Torlak - odgovorni urednik stručnog časopisa “Poresko – računovodstveni instruktor” i rukovodilac grupe za zarade.

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici Zarada i naknada troškova na koje zaposleni ima pravo u skladu sa Zakonom o radu, opštim aktom i ugovorom o radu.

Izvor: Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 04.09.2022.