Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE: Rasprava će trajati do 23. septembra 2019. godine


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u skladu sa Poslovnikom Vlade, poziva organizacije civilnog društva, akademsku zajednicu i ostalu zainteresovanu javnost da učestvuju u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije i daju svoj prilog u izradi konačne verzije Nacrta.

Javna rasprava o pomenutom Nacrtu zakona sprovodiće se do 23. septembra 2019. godine. Osim toga, Ministarstvo organizuje okrugle stolove po sledećem rasporedu:

  • Novi Sad, 5. septembar 2019. godine, sala Skupštine Grada Novog Sada, Žarka Zrenjanina 2, u terminu od 10 do 12 časova;
  • Niš, 6. septembar 2019. godine, prostorije Skupštine grada Niša, Nikole Pašića 24, u terminu od 10 do 12 časova;
  • Vranje, 9. septembar 2019. godine, prostorije Skupštine grada Vranja, Kralja Milana 1, u terminu od 12 do 14 časova;
  • Subotica, 11. septembar 2019. godine, sala Gradske kuće Subotica, Trg slobode 1, u terminu od 10 do 12 časova.

Predlozi, sugestije i komentari na pripremljeni tekst Nacrta zakona mogu se tokom trajanja javne rasprave dostaviti elektronskim putem na adresu antidiskriminacija.rodna@minrzs.gov.rs ili redovnim putem na adresu: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Nemanjina 22-26; 11000 Beograd – sa napomenom na koverti: "Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije".

Predlozi i sugestije mogu se odnositi samo na izmene i dopune koje se predlažu ovim Nacrtom zakona.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja će analizirati pristigle komentare učesnika, sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave objaviti izveštaj.

Izvor: Vebsajt eUprava, 02.09.2019.
Naslov: Redakcija