Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USVOJENA INICIJATIVA ZA IZMENU ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU KOJU JE PODNELA UNIJA POSLODAVACA SRBIJE: Kalkulacija cena i obračun poreza utvrđivaće se po kvadratnom metru i to po knjigovodstvenoj, odnosno nabavnoj vrednosti, a ne po tržisnoj vrednosti kao što je bilo do sada u praksi


Ministarstvo finansija, Sektor za fiskalni sistem razmatrao je i usvojio inicijativu Unije poslodavaca Srbije za izmenu Zakona o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013 i 68/2014 - dr. zakon) u okviru koje je Unija nakon sveobuhvatnog istraživanja, sprovedenog na lokalnom nivou iz razloga mnogobrojnih primedbi poslodavaca na navedeni zakon, a pogotovo njegovu implementaciju od strane lokalnih samouprava, predložila da se utvrde jasni i precizni kriterijumi za obračun poreza.

Unija poslodavaca Srbije je po ovom osnovu, tražila da se kalkulacija cena i obračun poreza utvrđuje po kvadratnom metru i to po knjigovodstvenoj, tj. nabavnoj vrednosti, a ne po tržisnoj vrednosti kao što je bilo do sada u praksi.

Izvor: Unija poslodavaca Srbije, 04.09.2018.