Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDSTAVNICI NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE SASTALI SE SA DELEGACIJOM EVROPSKE UNIJE U REPUBLICI SRBIJI: Tema sastanka bilo je Poglavlje 23 i promene Ustava Republike Srbije


Đorđe Komlenski, predsednik Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo razgovarao je danas sa Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji, gde je bilo reči o Poglavlju 23 koje se tiče pravosuđa i osnovnih prava, te eventualne promene Ustava Republike Srbije.

Članove delegacije Noru Hajrinen, Mateju Norčić i Mirjanu Cvetković, zanimao je tehnički aspekt promene Ustava i Zakona o ustavu, od trenutka ulaska u skupštinsku proceduru i odgovornosti koju snosi Skupština u tom pogledu.

Komlenski je objasnio Delegaciji potencijalna tri načina dolaska predloga za promenu Ustava do Narodne skupštine, o kojem dalje odlučuje Narodna skupština, sa činjenicom da se predlog za promenu Ustava usvaja dvotrećinskom većinom od ukupnog broja narodnih poslanika, te da se, ako se glasanjem ne postigne potrebna većina, promeni Ustava po pitanjima sadržanim u podnetom predlogu koji nije usvojen, ne može pristupiti u narednih godinu dana.

Predsednik Odbora nadalje je objasnio da se, ako Narodna skupština usvoji predlog za promenu Ustava, pristupa izradi, odnosno razmatranju akta o promeni Ustava, i da Skupština usvaja akt o promeni Ustava dvotrećinskom većinom od ukupnog broja narodnih poslanika, ali da može odlučiti da ga i građani potvrde na republičkom referendumu.

Na sastanku je bilo reči i o tome da je Narodna skupština dužna da akt o promeni Ustava stavi na republički referendum u slučajevima kada se promena Ustava odnosi na preambulu Ustava, načela Ustava, ljudska i manjinska prava i slobode, uređenje vlasti, proglašavanje ratnog i vanrednog stanja, odstupanje od ljudskih i manjinskih prava u vanrednom i ratnom stanju ili postupak za promenu Ustava.

Predsednik Odbora je objasnio i način delovanja Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine, te tehnička pitanja kojim se Odbor bavi u određenim situacijama kada su u pitanju predlozi zakoni ili najviši pravni akt.

Članice Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, zahvalile su se predsedniku Odbora na izdvojenom vremenu, uz molbu da održe i druge sastanke usled eventualnih nedoumica u tumačenju najvišeg pravnog akta.

Izvor: Narodna skupština Republike Srbije, 04.09.2018.
Naslov: Redakcija