Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU: PRAVNA LICA I PREDUZETNICI ZA PRIVATNO OBEZBEđENJE, KAO I ONI KOJI SU OBRAZOVALI UNUTRAšNJI OBLIK ORGANIZOVANJA OBEZBEđENJA ZA SOPSTVENE POTREBE - SAMOZAšTITNA DELATNOST, KAO I FIZIčKA LICA KOJA RADE U PRIVATNOM SEKTORU BEZBEDNOSTI, U OBAVEZI SU DA STEKNU LICENCU ZA VRšENJE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEđENJA DO 1. JANUARA 2017. GODINE. PRIVREDNI SUBJEKTI KOJI DO NAVEDENOG DATUMA NE DOBIJU ODGOVARAJUćU DOZVOLU, NEćE MOćI DA OBAVLJAJU DELATNOST PRIVATNOG OBEZBEđENJA, A KORISNICI USLUGA IMAćE OBAVEZU DA ANGAžUJU ISKLJUčIVO LICENCIRANE KOMPANIJE I PREDUZETNIKE


1. januar 2017. godine je poslednji rok do kada se moraju obezbediti licence za privredna društva i radnike službenih obezbeđenja, upozoravaju predstavnici Udruženja za uslužne delatnosti Privredne komore Srbije.

Privredni subjekti koji do 1. januara ne dobiju odgovarajuću dozvolu, neće moći da obavljaju delatnost privatnog obezbeđenja, a korisnici usluga imaće obavezu da angažuju isključivo licencirane kompanije i preduzetnike, podsećaju u tom udruženju.

Zakon o privatnom obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013 i 42/2015 - dalje: Zakon) obavezuje i privredne subjekte koji imaju unutrašnju, sopstvenu službu obezbeđenja - samozaštitu, kao i preduzetnike koji do sada nisu registrovani po odgovarajućoj klasifikaciji delatnosti, a pružaju usluge u svim granama privatnog obezbeđenja.

Sekretar Udruženja PKS, Aleksandar Nedić, ukazuje da produženja rokova najverovatnije neće biti i da se svi moraju pridržavati Zakona.

On podseća da je u toku postupak licenciranja kako privrednih subjekata, tako i ljudi koji će raditi na poslovima obezbeđenja.

Zaključno sa 15. avgustom 2016. godine, osam firmi i 2.5000 ljudi je dobilo licencu.

"Po nekim statističkim podacima na tim poslovima angažovano je oko 30.000 ljudi", rekao je Nedić i skrenuo pažnju da je važno da se postupak licenciranja ubrza i da svi koji su već prošli obuku podnesu MUP-u zahtev da dobiju licencu.

"Što se tiče MUP-a, oni će maksimalno izaći u susret i oformiti maksimalan broj komisija koje će izvršiti stručnu obuku i proveru ljudi kojima je na kraju potrebna licenca", rekao je Nedić.

On ukazuje i da je primetno da su neka JP razumela da se na njih Zakon ne odnosi.

"Zakon se na njih itekako odnosi i takođe moraju da urade celu proceduru kao i privatne firme koje se bave uslugama obezbeđenja i pružaju tu uslugu trećim licima. Zakon je jednak za sve i primenjivaće se na sve jednako", rekao je Nedić ističući da je važno da se na vreme dobiju licence.

 Takođe, što se tiče naručilaca koji moraju da imaju ugovor sa licenciranom firmom, važno je da ta firma ima licencirane ljude.

"Nema mnogo vremena, i sve se mora završiti do 1. januara jer obuka traje 60 dana. MUP je taj koji vrši proveru stanja na terenu i koji će kažnjavati one koje se bave ficičkim obezbeđenjem i naručionce koji nemaju potpisane ugovore sa firmama", rekao je Nedić.

On je naveo da među članicama PKS postoji oko 300 firmi koje se bave uslugama privatnog obezbeđenja, a samomzaštitnom delatnošću oko 60 firmi iz javnog sektora.

U ovom sektoru je veliki broj privrednih društava, odnosno oko 30.000 do 35.000 onih koji rade u ovom segmentu usluga.

"PKS i Udruženje za uslužne delatnosti apelujemo još jednom na privatna preduzeća i javni sektor da Zakon shvate krajnje ozbiljno i da je 1. januar poslednji rok do kada svi moraju da obezbede licence za privredna društva i licencu za radnike službenih obezbeđenja", rekao je Nedić.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 02.09.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija