Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NASTAVAK PREGOVORA SA EU U OKVIRU POGLAVLJA 23 POČETKOM OKTOBRA 2016. GODINE: SRBIJA SE AKCIONIM PLANOM OBAVEZALA NA IZMENE USTAVA RS, A U KRATKOM ROKU BIćE IZMENJENI I ZAKONI O SUDIJAMA, O JAVNOM TUžILAšTVU, O VISOKOM SAVETU SUDSTVA I O DRžAVNOM VEćU TUžILACA


Pregovori sa EU u okviru Poglavlja 23, koje se tiče pravosuđa, biće nastavljeni početkom oktobra 2016. godine, najavila je ministarka pravde, Nela Kuburović, ističući da je Srbija spremna da eventualne nesuglasice tokom tog procesa rešava na bilateralnom nivou.

Kuburović je rekla da predstavnici Evropske komisije treba da dođu u posetu Srbiji prve nedelje oktobra, radi utvrđivanja merila za ocenu da li država ispunjava svoje obaveze iz Akcionog plana za Poglavlje 23, kao i radi dogovora o konkretnom načinu izveštavanja Evropskoj komisiji.

Prema njenim rečima, nakon toga ćemo imati konktretna merila i tačno znati na koji ćemo način izveštavati Evropsku komisiju da li smo postupili u skladu sa Akcionim planom i preduzeli sve mere u zadatim rokovima.

Ona je podsetila da su Akcioni plan Srbije za Poglavlje 23 podržale sve članice EU.

"Ukoliko u toku samog sprovođenja Akcionog plana dođe do nekih zastoja, Republika Srbija će na bilateralnoj osnovi nastojati da reši sve eventualne probleme, koji bi mogli da se nađu u primeni Akcionog plana", navela je ministarka pravde.

Kuburović je ukazala da se država Akcionim planom obavezala na izmene Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav), u pogledu jačanja nezavisnosti prilikom izbora nosilaca pravosudnih funkcija, te da će Ministarstvo pravde dati svoj predlog za izmene odredbi koje se odnose na izbor sudija i javnih tužilaca.

Nakon usvajanja novog Ustava, što će, kako je ukazala ministarka, podrazumevati širi društveni konsenzus, sledeća obaveza Ministarstva pravde biće da u što kraćem roku pripremi izmene Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US, 106/2015 i 63/2016 - odluka US), Zakona o javnom tužilaštvu ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 38/2012 - odluka US, 121/2012, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 106/2015 i 63/2016 - odluka US), Zakona o Visokom savetu sudstva ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 101/2010, 88/2011 i 106/2015) i Zakona o Državnom veću tužilaca ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 101/2010, 88/2011 i 106/2015).

Kada su u pitanju zaposleni u sudovima i javnim tužilaštima, Kuburović je najavila donošenje novog zakona kojim bi se prvi put položaj zaposlenih u pravosuđu posebno regulisao i omogućio poboljšanje njihovog materijalnog položaja.

Oni bi na neki način bili izuzeti iz sistema državnih službenika, što je bila jedna od njihovih osnovnih primedbi u prethodnom periodu, navela je ministarka pravde i dodala da će u najskorijem periodu održati sastanke sa predstavnicima svih sindikata pravosudnih organa u želji da se nastavi dobra saradnja.

Kuburović je navela da tokom jesenjeg zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije Ministarstvo pravde takođe planira da predloži više od deset zakona koji bi trebalo da budu usvojeni do kraja godine.

Prema njenim rečima, krenuće se sa izmenama i dopunama Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) i usvajanjem Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Sledi, kako je navela, veoma bitan zakon - Zakon o sprečavanu porodičnog nasilja, zatim novi Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije i dugo najavljivani Zakon o poreklu imovine, a planirano je i da do kraja godine bude usvojen Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći čije se usvajanje već duže vreme očekuje.

Osvrćući se na sveobuhvatnu borbu protiv nasilja u porodici, Kuburović je naglasia da Ministarstvo pravde, kao društveno odgovorna institucija, pokušava da na različite načine javnost i građane što više uključi u borbu protiv tog vida nasilja.

Pre više od 10 dana otpočeli smo sa kampanjom preko društvenih mreža za zaštitu od porodičnog nasilja, dok će novi Zakon o sprečavanju porodičnog nasilja imati pre svega preventivni karakter, napomenula je Kuburović.

Prema njenim rečima, iako smo i do sada imali različite represivne mehanizme za suzbijanje nasilja u porodici, ovaj zakon ima za cilj da spreči mogućnost nastajanja nasilja ili njegovog ponavljanja i da omogući uključivanje u prevenciju više organa, kao što su policija, sudovi i tužilaštva, centar za socijalni rad, zdravstvene i vaspitne ustanove.

Ona je istakla da će Ministarstvo pravde nastaviti da radi i na skraćivanju dužine trajanja sudskih postupaka i podizanju efikasnosti pravosuđa, kroz unapređenje pravosudnih profesija - izvršitelja i javnih beležnika, kako bi se što veći deo nesudeće materije izmestio iz sudova.

Očekuju se i dalji efekti primene Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015), s obzirom da, kako je istakla ministarka pravde, još nije prošlo godinu dana od početka njegove primene, a on je već doprineo ubrzanju sudskih postupaka.

Radićemo i na promociji medijacije, jer ćemo upravo alternativinim rešavanjem sporova omogućiti da se pojedini sporovi reše van suda. Želimo da pre svega stranke u privrednim sporovima ohrabrimo da što više koriste medijaciju, jer je pored niza prednosti i 60 odsto jeftinija od postupka pred sudom, rekla je Kuburović.

Takođe, Kuburović je ukazala da je efekat sporazuma iz medijacije isti kao kod izvršne sudske presude, te da na osnovu njega može da se direktno sprovede izvrešenje bez prethodnog vođenja parničnog postupka.

Izvor: Vebsajt Vlade Srbije, 03.09.2016.
Naslov: Redakcija